Позив свим заинтересованим странама за онлине консултације

Emir Hajdarbegović 5. Oktobra 2023. 0

Општински развојни Тим за израду стратешког документа, као оперативно, извршно и координационо тијело задужено за вођење процеса стратешког планирања и управљања развојем на нивоу Општине Сребреница, припремио је нацрт Стратегије развоја општине Сребреница за период 2023-2030. година, којом су дефинисани стратешки правци и приоритети даљег развоја општине Сребреница, начин њиховог остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање. За израду документа примјењена је нова методологија дефинисана Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске” број: 64/2021) и Уредбом о стратешким документима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске” број: 94/2021.), којом су прописани основни кораци у процесу израде, уз поштовање задате структуре, као обавезног дијела сваког стратешког документа.

У циљу добијања што квалитетнијег стратешког документа, неопходно је укључивање свих заинтересованих страна и осигуравање учешћа и доприноса социо-економских актера у процесу планирања.

Стога позивамо све грађане, привреднике, удружења и невладине организације и све друге заинтересоване актере са подручја општине Сребреница да дају коментаре, приједлоге и сугестије на нацрт стратешког документа, кроз Образац за коментаре који можете преузети овде. Нацрт стратешке платформе можете преузети овде, те попунити као електронску форму на линку: https://srebrenica.gov.ba/obrazac-za-komentare.