Informacije o epidemiološkoj situaciji

Broj trenutno zaraženih lica: 0
Broj lica pod zdravstvenim nadzorom: 0
Broj lica u izolaciji: 0
Broj izliječenih/oporavljenih lica: 257
Broj umrlih lica od virusa: 24
Broj angažovanih volontera: 0
Ukupan broj zaraženih lica: 281
Broj vakcinisanih lica:
– I doza: 1444;
– II doza: 1442;
– III doza: 369;
– IV doza: 10

Zadnje ažuriranje: 18.04.2023. god.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 22., pod b, tačka 6. Zakona o zaštiti i spašavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 57. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 2/2018), Načelnik opštine Srebrenica je 17.02.2023. godine donio Odluku o imenovanju Štaba za zaštitu i spasavanje u Vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica.

Odluku o imenovanju Štaba možete pogledati OVDJE.

Hasudin Mustafić
Član Štaba za uzbunjivanje,
Član Lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u sklopu DDR programa “Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”
Telefon: +387 56 445 534; 445 533
Mobilni: +387 65 029 386
E-mail: cera.srebrenica@gmail.com