Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Načelnik odjeljenja: Darko Grujičić

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove obavlja sljedeće poslove: vodi prostorno planiranje, zaštita okoline, urbanizam i građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, stambeno-komunalne poslove, povratak i obnovu, izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti prostornog planiranja, urbanizma, komunalnih poslova, građenja i zaštite okoline, rješava u upravnim stvarima za koje je nadležno (izdavanje lokacijskih uslova, odobrenja za građenje, upotrebnih dozvola), u saradnji sa nadležnim republičkim organima i institucijama radi na donošenju regulacionih planova, urbanističkih projekata, kao i na sprovođenju urbanističke dokumentacije za područje opštine, vodi stručne poslove koji se odnose na sprovođenje planske dokumentacije i zaštitu urbanističke i investiciono-tehničke dokumentacije, obavlja stručne i administrativne poslove za potrebe komisija i drugih radnih tijela skupštine opštine, prati funkcionisanje komunalnih poslova od interesa za opštinu, posebno na realizaciji projekata obnove i sanacije objekata komunalne infrastrukture na području opštine, organizuje osposobljavanje objekata neophodnih za život i rad stanovništva, otklanja posljedice ratnih dejstava i nastale štete po naseljenim mjestima, pruža potrebne informacije o pravima i obavezama izbjeglica i raseljenih lica kao i pomoć u rješavanju spornih pitanja, vodi evidenciju stambenog fonda, vodi upravni postupak u stambenoj oblasti a posebno za stanove koji su u vlasništvu opštine, obavlja poslove u postupku privatizacije, kupovine i prodaje stanova, vrši popis i procjenu ratne štete, priprema prostorno-plansku dokumentaciju i razvojni plan, vrši kontrolu investiciono – tehničke dokumentacije, vrši nadzor u oblasti građenja i zaštite životne sredine, obavlja poslove komunalne inspekcije i poslove u oblasti sigurnosti i uređenja saobraćaja, vrši kontrolu korištenja gradskog građevinskog zemljišta i obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:
Urbanizam i građevinarstvo: +387 56 445 529
Povratak i rekonstrukcija: +387 56 445 530; 445 234
Stambeno-komunalni poslovi: +387 56 445 528
Saobraćaj i putevi: +387 56 445 531
Komunalna policija: +387 56 445 544

Srebreničkog odreda b.b.
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

 +387 56 445 515; 445 234

prostorno@srebrenica.gov.ba

povratak@srebrenica.gov.ba