Javni poziv za dostavljanje pisanih prijedloga-inicijativa za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica

Emir Hajdarbegović 31. Augusta 2023. 0

Broj: 03-36-__/23
Srebrenica, 30.08.2023. god.

Na osnovu Odluke o imenovanju Komisije za utvrđivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica broj: 01-022-79/23 od 18.05.2023. godine, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Srebrenica upućuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje pisanih prijedloga/inicijativa za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica

Prijedloge/inicijative uz pisano obrazloženje za davanje ili promjenu imena naselja, ulice, trga ili parka mogu pokrenuti svi zainteresovani građani, organi, organizacije, institucije, udruženja građana, mjesne zajednice, načelnik opštine i odbornici Skupštine opštine Srebrenica.
Naselju, ulici, trgu ili parku može se dati ime koje ima geografska, etnografska, numerička i druga prikladna obilježja, kao i ime umrle zaslužne ličnosti. Ako se za isto naselje, ulicu, trg ili park daju dvije ili više inicijativa, prednost ima naziv koji sadrži ime poznate osobe, datum ili drugo obilježje koje je značajno za Opštinu Srebrenica.
Pisane prijedloge dostaviti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opština Srebrenica, koji se prosleđuju Komisiji na dalju obradu.
Na osnovu dostavljene rang liste od strane Komisije, Odjeljenje za prostorno uređenje i komunalne poslove naziv koji je prvi na rang listi u formi odluke dostavlja na usvajanje Skupštini opštine Srebrenica.
Prijedlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol opštine Srebrenica-Šalter sala opštine Srebrenica, Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, ili putem pošte na adresu Ul. Srebreničkog odreda bb zgrada opštinske uprave Srebrenica 75430 Srebrenica sa naznakom: “Za dostavljanje pisanih prijedloga za određivanje naziva ulica, trgova, parkova i dijelova naseljenih mjesta na području opštine Srebrenica-ne otvaraj”.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj tabli opštine i WEB stranici opštine Srebrenica.

DOSTAVLJENO:
1. Oglasna ploča
2. WEB stranica opštine Srebrenica
3.Mediji 2X
4.a/a

Načelnik Odjeljenja
Darko Grujičić, s.r.