Istorijat Srebrenice

SREBRENICA

Opština Srebrenica smještena je u sjevero-istočnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, unutar velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine, gdje prirodna bogatstva i ljepote čine najveći dio srebreničke turističke ponude. Sudeći prema rimskoj geografskoj karti iz tog doba širi prostor oko Srebrenice se nazivao Argentarija-srebrenišće, iz čega je ustvari i nastalo ime današnjeg grada Srebrenica.
Zbog prijatnog, šumovitog ambijenta crnogorične i bjelogorične šume koja se neposredno spušta do samih gradskih ulica i parkova, izvorišta mnogobrojnih ljekovitih voda, povoljne ruže vjetrova, Srebrenica već odavno nosi epitet ekološki čiste sredine i vazdušne banje.

Neprikosnoveni pejzaži, divlje životinje, pančićeva omorika i drugi rijetki primjeri iz biljnog i životinjskog svijeta mogu se zabilježiti i okom kamere tokom plovidbe jezerom Perućac, između Bajine Bašte i Višegrada, u dužini od 40 km. Rijeka Drina poznata je kao kolijevka splavarenja, a okolni brdsko-planinski dio Srebrenice kao predio sa brojnim vidikovcima i među najatraktivnijim lovištima Republike Srpske.

SREBRENICA KROZ ISTORIJU

Prostor koji danas gravitira Srebrenici ima izuzetno zanimlјivu istoriju i bogatu kulturno-istorijsku baštinu. Prvi put Srebrenica se spominje u Dubrovačkim izvorima 1352. godine. Naselјavana još u praistoriji, bila je viševjekovno boravište Ilira. Eksploatacija olova i srebra sa područja Srebrenice koju su započeli Iliri, bila je glavni razlog za dolazak Rimlјana u Srebrenicu, što je u velikoj mjeri usmjerilo dalјi tok historijskih dešavanja na ovom prostoru.

Početak eksplotacije rude u Rudniku Sase pominje se u III vijeku nove ere. Nazvana “Domavija”, puni procvat doživlјava u III vijeku za vrijeme vladavine cara Septimija Severa (222-235. g.) kada broji oko 30.000 stanovnika, te predstavlјa jedno od najvećih naselјa u Europi.

Dolaskom slavenskih plemena početkom VI vijeka i raspadom rimskog carstva, “Domavija” gubi na značaju.

Za odbranu rudnog blaga podignuta su četiri utvrđenja sa kamenim kulama i visokim zidovima.

ATRAKTIVNOSTI

Hidroakumulacija Perućac je dobijena pregrađivanjem Drine betonskom branom dužine 461 m i visine 90 m sa akumulacijom od 340 hm³ vode. Tako je cijeli tok Drine u jednom dijelu, prestao da bude tok i postao jezero dugo 52 km (do mosta kod Višegrada iz XVI vijeka-koga je Ivo Andrić opisao u svom čuvenom romanu).

Jezero je zanimlјivo po organizovanim turističkim putovanjima brodicama, kojima ćete ploviti sve do Višegradske ćuprije.

Stari grad Klotjevac ima sve karakteristike srednjevijekovne bosanske tvrđave. Izgrađen je na brdu u blizini rijeke Drine sa zapanjujućim pogledom na kanjon. Zbog nepristupačnog terena, samo najhrabriji avanturisti mogu kroz neopisivu lјepotu doći do kanjona.

Stari grad Srebrenica sagrađen je po dolasku turske uprave, za potrebe vojske i logistike, nadomak današnjeg urbanog centra. Kao i za druge srednjovjekovne tvrđave karakteristično je da su sagrađene na teško pristupačnim mjestima, na kojima je moguć prilaz samo sa jedne strane.

VJERSKI TURIZAM

U blizini antičkog lokaliteta Domavija na području opštine Srebrenica, a na 15 km od Drine nalazi se manastir Sase posvećen Svetoj Trojici. Podignut je polovinom XIV vijeka, a prema predanju gradioga je car Uroš Nemanjić.

Kako je područje Sasa i okoline još od Rimlјana poznato po nalazištima srebra, cinka i olova, pretpostavlјa se da je manastir podignut zbog radnika u rudnicima koji su bili pravoslavne vjere. Kada su Turci osvojili Bosnu, rudnici su zapušteni, a sa njima i manastir Sase.

Tek polovinom XIX vijeka saški rudari otkopali su manastirske temelјe i na njima sagradili novu crkvu i posvetili je Svetom apostolu Petru.

KULTURNI TURIZAM

“Rimski municipijum” u Skelanima jedan je od najznačajnijih arheoloških lokaliteta ne samo na području Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine i regiona.

Grad se nalazio u rimskoj pokrajini Dalmacija, na području bogatom, ne samo vodom, već i rudama. Bio je to veliki grad, sa palatama, bogato dekorisanim vilama i drugim objektima.
To potvrđuju i tri lokacije na kojima su rađena arheološka istraživanja – Brankova njiva, Ankino dvorište i Zadružni dom.

Na lokaciji Zadružnog doma izvršena su i najveća istraživanja. Tu se nalazi rimska vila rustika koja je prošle godine otkrivena na 900 metara kvadratnih, a u kojoj je pronađen hipokaust, odnosno podno grijanje.

TURISTIČKE INFORMACIJE

Turistička organizacija Srebrenica
Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica
Tel/faks: +387 56 440 072

0
STANOVNIKA (POPIS IZ 2013.)
0
HEKTARA ZEMLJIŠTA
0
MJESNIH ZAJEDNICA