Odjeljenje za finansije Načelnik odjeljenja: Dane Katanić

Nadležnosti odjeljenja za finansije su: budžet, računovodstvo, javne nabavke u saradnji sa nadležnom Komisijom, opštinski prihodi – porezi, sprovođenje utvrđene politike iz oblasti budžeta i finansija, praćenje i sprovođenje zakona, propisa i drugih opštih akata iz oblasti finansija i računovodstva, izrađuje nacrte budžeta, plana vanbudžetskih sredstava, rebalansa budžeta i odluka o privremenom finansiranju, prati i predlaže mjere za sprovođenje budžeta i drugih akata u oblasti finansija, izrađuje informativne i analitičko – informativne materijale za načelnika opštine, skupštinu opštine i republičke organe, vodi knjigovodstvene evidencije sredstava, izvora sredstava, prihoda i rashoda, vodi finansijsko i materijalno poslovanje opštinske uprave, sastavlja kvartalne i godišnje obračune finansijskog poslovanja, prema zakonom utvrđenim rokovima, vodi blagajničke i računovodstvene poslove, izrađuje prijedloge opštih i pojedinačnih akata iz oblasti finansija, vodi evidenciju o naplaćenim administrativnim taksama i drugim prihodima, vrši stručne i administrativne poslove iz svog djelokruga i prema potrebi obavlja i druge poslove.

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:
Finansije i računovodstvo: +387 56 445 513; 445 232
Budžet, kontrola, knjigovodstvo: +387 56 445 512
Blagajna: +387 56 445 511

Srebreničkog odreda b.b.
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

+387 56 445 503; 445 232

finansije@srebrenica.gov.ba