Odjeljenje za privredu i razvoj Načelnik odjeljenja: Jelena Ružić

Odjeljenje za privredu i razvoj obavlja sljedeće poslove: vodi plansko-analitičke i statističke poslove iz privrede, poljoprivrede i prirodnih resursa, poduzetništva, razvoja, inspekcije i nadzora, prati privredna kretanja, posebno u oblasti industrije i rudarstva i samostalnog privređivanja, vodi brigu o prirodnim i privrednim resursima opštine, učestvuje u predlaganju i sprovođenju utvrđene politike u oblasti gazdovanja i upravljanja poslovnim prostorima i vrši kontrolu racionalnog korištenja prostora koji je u vlasništvu opštine, vodi poslove inspekcije (tržišne, poljoprivredne, šumarstva, lova i ekologije, veterinarstva, zdravstveno-sanitarne i inspekcije za hranu, urbanističko-građevinske, geodetske i iz saobraćajne oblasti), prati privatizaciju preduzeća, predlaže, u okviru svojih ovlašćenja, mjere za unapređenje rada preduzeća i ustanova i drugih organizacija i zajednica od značaja za opštinu, vrši poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, građevinarstva, trgovine, ugostiteljstva, turizma, veterinarstva, vodosnabdjevanja, elektrosnabdjevanja, lova i ribolova i poslove u drugim granama privrede, upravlja integriranim razvojem, izrađuje projekte i aplicira-podnosi prijave domaćim i međunarodnim nadležnim institucijama, prati stanje i vodi registar u oblasti samostalnog obavljanja poslovnih djelatnosti, evidentira nastale štete od divjači učinjene samostalnim poljoprivrednicima i poduzima aktivnost, radi na uspostavljanju i funkcionisanju regionalnih deponija, prati i inovira dokument strateškog razvoja, projektuje i pristupa strukturalnim razvojnim fondovima, učestvuje u regionalnom razvojnom konceptu EU.

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:
Privatno poduzetništvo: +387 56 445 236
Implementacija razvoja: +387 56 445 519
Razvoj poljoprivrede i veterinarski inspek.: +387 56 445 539
Urbanističko-građevinski inspektor: +387 56 445 540
Poljoprivredni inspektor: +387 56 445 541
Ekološki inspektor: +387 56 445 542
Tržišni inspektor: +387 56 445 543
Zdravstveni inspektor: +387 56 490 121

Srebreničkog odreda b.b.
75430 Srebrenica
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska

 +387 56 445 504

privreda@srebrenica.gov.ba