Odbornici i odbornice SO Srebrenica Mandat: 2020 - 2024.

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA (SNSD)
1. PAVLOVIĆ RADOMIR
2. GLIŠIĆ DRAGIĆ
3. RISTIĆ VELJKO
4. MILOVANOVIĆ MILOŠ
5. MOČEVIĆ SANJA
6. JOSIPOVIĆ BOJAN
7. GRUJIČIĆ DRAGIŠA

MOJA ADRESA SREBRENICA (SDA, SBiH, SBB i PDA)
8. ZAHIROVIĆ MIRNES
9. ADEMOVIĆ BERNIS
10. TURSUNOVIĆ SALKO
11. EFENDIĆ TIFA
12. DUDIĆ ALMIR

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
13. KATANIĆ STAMENKO
14. CVJETINOVIĆ MOMČILO
15. JANJIĆ DRAGAN

DNS – DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
16. RAKIĆ JOVANA
17. RANKIĆ VELIBOR

UJEDINJENA SRPSKA
18. GRUJIČIĆ MIROSLAV

DEMOKRATSKA FRONTA – GRAĐANSKI SAVEZ
19. NUKIĆ DŽELALUDINA

SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
20. STANOJEVIĆ MILORAD

DEMOS – SNP – BOLJA SREBRENICA
21. SIMIĆ NIKOLA

+387 56 445 516; 445 518

skupstina@srebrenica.gov.ba