Javne nabavke

PODACI O UGOVORNOM ORGANU

Ugovorni organ: Opština Srebrenica

Adresa: Srebreničkog odreda b.b.

Poštanski broj: 75430

Identifikacijski broj: 4400301230004

Vrsta ugovornog organa: Organ Uprave

Nivo: Srebrenica

Djelatnost: Javna uprava

Broj bankovnog računa:

551-015-000-11210-51

Šifra opštine: 097

Vrsta prihoda: 722521

Budžetska organizacija: 0097170

Kontakt osoba:

Telefon: +387 (0)56 445 507

Faks: +387 (0)56 445 233

E-mail: kabinet@srebrenica.gov.ba

Javne nabavke

2024.

Javne nabavke

2023.

Javne nabavke

2022.

Javne nabavke

2021.

Arhiva

2020., 2019., 2018., 2017.