21. новембар 2023. године је нерадни дан поводом обиљежавања Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини

Emir Hajdarbegović 20. Novembra 2023. 0

Број: 01-014-СЛ/23
Сребреница, 20.11.2023. год.

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 91/16), члана 95. став 3. Статута општине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница”, број: 02/18 ), а у складу са чланом 2. и чланом 3. Закона о празницима у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, број: 43/07), Начелник општине доноси:

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

У складу са Законом о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 43/07), 21. новембар 2023. године, Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, је републички празник.

Обавјештавају се општински органи, предузећа, установе, НВО и друга правна и физичка лица са подручја општине Сребреница да је 21. НОВЕМБАР 2023. године (уторак) нерадни дан поводом обиљежавања Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, те Општинска управа општине Сребреница тај дан неће радити.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.

Прилог: Закључак о радном времену за Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини