Obrazovne i kulturne ustanove

Adresa: Maršala Tita b.b.
Tel: +387 56 440 917
Direktorica: Tifa Efendić
Adresa: Milivoja Mičića b.b.
Tel: +387 56 440 266
Direktorica: Snježana Jandrić
Adresa: Milivoja Mičića b.b.
Tel: +387 56 440 713
Direktorica: Sanja Močević
Adresa: Skelani
Tel: +387 56 471 107
Direktor: Ljubimko Katanić
Adresa: Srebreničkog odreda b.b.
Tel: +387 56 440 899
Direktorica: Jovana Rakić
Adresa: Srebreničkog odreda b.b.
Tel: +387 56 440 235
Direktor: Almir Salihović (v.d.)
Adresa: Glavna b.b.
Tel: +387 56 471 029
Direktor: Bojan Pejić

Zdravstvene i socijalne ustanove

Adresa: Rudarska 1
Tel: +387 56 385 498
E-mail:
Direktor:
Adresa: Vase Jovanovića b.b.
Tel: +387 56 445 210
Direktor:
Adresa: Maršala Tita b.b.
Tel: +387 56 440 202
Direktor: Aleksandar Jovanović
Adresa: Maršala Tita b.b.
Tel: +387 56 440 850
E-mail:
Direktor:

Javna preduzeća

Adresa: Srebreničkog odreda b.b.
Tel: +387 56 440 747
Direktorica: Biljana Kandić
Adresa: Srebreničkog odreda b.b.
Tel: +387 56 440 626
E-mail: redakcija.rtvsrebrenica@gmail.com
Direktor: Bojan Josipović

Organizacije, NVO, sport

Adresa: Srebreničkog odreda b.b.
Tel: +387 56 440 072
Direktor: Slaviša Petković