Ljiljana Stevanović Predsjednica OIK-a Srebrenica

Ljiljana Stevanović rođena je 28. januara 1981. godine u Ljuboviji, Republika Srbija.

Pravni fakultet završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta Istočno Sarajevo – Pale, te stekla zvanje diplomirani pravnik.

Od 2009. do 2010. godine odradila je pripravnički staž na poslovima Sekretara JU “Prva osnovna škola” Srebrenica, a od 2011. godine radila je kao samostalni stručni saradnik za administrativno-pravne poslove Opštinske uprave Srebrenica u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, samostalni stručni saradnik za poslove Skupštine opštine i poslove radnih tijela Skupštine opštine Srebrenica. Od 2019. godine radi kao stručni savjetnik za javne nabavke u Opštinskoj upravi Srebrenica.

Od 2011. godine je član Opštinske izborne komisije Srebrenica, a 2020. godine imenovana je za Predsjednika Opštinske izborne komisije Srebrenica.

Udata je i majka dvoje djece.

+387 56 440 806

oik@srebrenica.gov.ba