Zekerijah Hadžić Član OIK-a Srebrenica

Zekerijah Hadžić, doplomirani pravnik (Bachelor prava), rođen je 20. aprila 1983. godine u Kula Grad opština Zvornik. U period od 2012 do 2020.godine kao uposlenik Opštinske uprave Srebrenica pored pripravnikog staža obavljao je poslove Menadžera za kvalitet-predstvnik rukovodstva za kvalitet Opštinske uprave Srebrenica, Stručkog savjetnika za pravno zastupanje Opštinske uprave Srebrenica i Samostalnog stručnog saradnika za pravno zastupanje Opštinske uprave Srebrenica.

Pored navedenog obavlja/obavljao je i druge polove: u period 2016-2017. bio član Komisije za statut i propise SO Srebreneica, od 2013. do 2016. godine član Komosije za disciplinku i materijalnu odgovornost OU Srebrenica, predsjednik Komisije za izradu Statuta Opštine Srebrenica, član Komisije za javne nabavke u periodu od 2013. godine.

Osnovno i srednje obrazovanje je stekao u Zvorniku i Tuzli, a zvanje diplomiranog pravnika (Bachelor prava) stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Sarajevo 2011. godine. U period 2007-2008. godina prisustvovao i uspješno završio ciklus škole ljudskih prava pod pokroviteljstvo Helsinškog odbora za ljudska prava RS.

U Opštinsku izbornu komisiju je imenovan 2019. godine na period/mandat od 7 godina.

+387 56 440 806

oik@srebrenica.gov.ba