Poziv za dostavljanje ponuda - preventivna deratizacija