Odluka o utvrdjivanju Plana JN za 2018 - 01-014-90_18