Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u predmetu Odrzavanje lokalnih i nekategorisanih puteva