Odluka o pokretanju JN - prevrentivna deratizacija