Odluka o izmjeni plana JN za 2017 - 01_014_144_4_17