Odluka o izmjeni i dopuni JN 2019 - cetvrta izmjena