Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - sanacija vodosnadbijevanja Osmace