Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca - sanacija puta Potocari - Salihovici - Begova njiva