Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-lot2-sljive