Odluka i izboru najpovoljnijeg ponudjaca za JN - Skelani