Srednjoročnog plana rada opštine Srebrenica za period 2024 -2026

Emir Hajdarbegović 21. Februara 2024. 0

Daje se na uvid radna verzija Srednjoročnog plana rada opštine Srebrenica za period 2024 -2026. godina. U cilju javnih konsultacija, u skladu sa odredbama člana 9 tačke 7 . Uredbe o sprovedbenim dokumentima u Republici Srpskoj, pozivamo građane da daju sugestije i prijedloge u roku od 15 dana od dana objavljivanja putem elektronske pošte dirs@srebrenica.gov.ba.
Dokument Srednjoročnog plana rada opštine Srebrenica možete preuzeti na OVDJE.