Продаја цистерне путем лицитације

Emir Hajdarbegović 25. Aprila 2023. 0

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16) и члана 95. Став 3. Статута опшине Сребреница (“Службени гласник општине Сребреница”, број: 2/18), те извршеним процјенама вриједности за “цистерну” број: 04/23 од 18.04.2023. године, доставњено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића и поступка за отпис исте, начелник општине Сребреница доноси Одлуку о продаји цистерне путем лицитације (јавна продаја-лицитација путем затворених писмених понуда).

Текст лицитације можете преузети на линку: ЛИЦИТАЦИЈА – ЦИСТЕРНА (01-014-156-1/23 од 25.04.2023. год.)