Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

Emir Hajdarbegović 7. Marta 2023. 0

U skladu sa Javnim pozivom za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini broj: 01-014-12-3/23 od 18.01.2023.godine, te Prijedlogom Odluke o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023.godini koja je dostavljena od strane imenovane Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini broj:01-014-12-4/23 od 21.02.2023.godine, a na osnovu osnovane i uvažene Žalbe na Odluku od dodjeli studentskih stipendija od strane Opštinske uprave opštine Srebrenica u akademskoj 2022/2023.godini upućene od strane Rakić Marije br:01-014-12-5/23 od 27.02.2023.godine, Načelnik opštine donosi Odluku o dodjeli studentskih stipendija od strane Opštinske uprave opštine Srebrenica u akademskoj 2022/2023.godini kandidatima navedenim u članu 1. ove Odluke.

Odluku pogledajte na linku: Odluka o izmjeni Odluke o studentskim stipendijama za akademsku 2022/2023. god.