Odluka o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini

Emir Hajdarbegović 25. Februara 2023. 0

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ( „Službeni Glasnik Republike Srpske„ broj:97/16), članova 57. i 92. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica„ broj:2/2018), te u skladu sa članom 12. stav 3. Pravilnika o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini broj:01-014-12-2/22 od 18.01.2023.godine, a u skladu sa Prijedlogom Odluke o dodjeli studentskih stipendija koja je dostavljena od strane imenovane Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini broj:01-014-12-4/23 od 21.02.2023.godine, Načelnik opštine donio je Odluku o dodjeli studentskih stipendija u akademskoj 2022/2023. godini.

Odluku možete preuzeti na linku: Studentske stipendije-Odluka akademska 2022-2023.godina
Izvještaj komisije pročitajte na linku: Izvjestaj Komisije za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2021-2022.godini