Odluka o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za podršku održivom biznisu zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti na području opštine Srebrenica

Emir Hajdarbegović 10. Februara 2023. 0

Broj: 01-014-9 /23
Srebrenica, 09.02.2023. god.

Na osnovu člana 82. Stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16) i člana 57. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 2/2018), u skladu sa Zapisnikom Komisije za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz kategorije zanatsko-preduzetničke djelatnosti registrovanim kod Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-014-9/23 od 30.01.2023. godine i provedenom procedurom prigovora, Načelnik opštine donosi:

ODLUKU
o dodjeli sredstava po Javnom pozivu za podršku održivom biznisu zanatsko preduzetničkoj djelatnosti na području opštine Srebrenica

Član 1.

Odobrava se isplata novčanih sredstava u vrijednosti od 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka) kao podsticaj održivom biznisu za sljedeće korisnike:

 1. ZR “MB Borči” – Boro Mirović
 2. Agencija “Milano” – Renata Mirović
 3. TR “DiD” – Gordana Ilić
 4. Farma “Bošnjak” – Zijada Efendić
 5. TR “RED STAR” – Dušica Marković
 6. ZTR “Sumatra” – Duško Pejić
 7. UR “Doner” – Mevlid Jugović
 8. ZR “Tip Top” – Grujičić Radenko
 9. ZTR “AS-STYLE” – Aziz Smajić
 10. ZTR “EKO-JADAR” – Predrag Mitrović
 11. ZTR “JELA” – Milomir Milanović
 12. ZR “Miss” – Snežana Lazarević
 13. UR “Bato” – Ivo Andrić
 14. ZR “BES” – Semir Begić
 15. ZGR “AVRAM” – Stojan Avramović
 16. ZR “STO JELA” – Milan Vasić
 17. TAKSI JASKO – Jasmin Sejdić
 18. UR “Azemina” – Fadila Muharemović
 19. Grujčić Tomo – Taksi
 20. ZR “Drvo-trend” – Slaviša Grujičić
 21. Agencija za vođenje knjiga “Svjetlost”
 22. Agencija za vođenje knjiga “Svjetlost 4”
 23. UR menza “Koča 1” – Jelica Rankić
 24. Hasan Delić – Taksi Delić
 25. Autopraona “MIM” – Željka Milošević
 26. Boro Inđić – Taksi
 27. TR “AUTO-MOST” – Dušan Ristić
 28. ZR “Nesmotar” – Damir Jusufović
 29. ZR “Jasmin” – Ahmed Ustić
 30. TR “AG” – Hajrija Gabeljić
 31. ZR “DEA ELEKTRO” – Tamara Lukić
 32. TR “SLAĐA” – Jelena Rankić
 33. ZR “Jakubović” – Ibro Jakubović
 34. Taksi prevoz “Laki-Nin” – Nemanja Đurić
 35. TZR “Pčela” – Dara Živković
 36. Milan Novaković -Taksi
 37. UR kafe bar “Venera” – Tihomir Jovanović
 38. ZGR “VECO” – Predrag Vasić
 39. JP RANKO NIKOLIĆ
 40. ZR LAMELA – Mišo Jovanović
 41. TR “AHJA” – Nirha Efendić
 42. TR “Lipa 2” – Rada Radić
 43. TR “Alfax” – Medina Alić
 44. HOSTEL – Miloš Vučić
 45. ZR mini farma za uzgoj pilića SS Lipovac
 46. GZR “Ilić-gradnja” – Nikola Ilić
 47. ZR “BLACK END BLUE” – Slaviša Jovanović
 48. VA IN-VET – Sandra Uzunović
 49. TR “Remza” – Remzija Džananović
 50. UG Kafe bar “42” – Zdravko Nikolić
 51. Agencija “STANDARD” – Mira Blagojević
 52. JP “Autoprevoznik” – Radovan Grujičić

Član 2.

Novčana sredstva biće isplaćena iz budžeta opštine Srebrenica (ekonomski kod: 416100 – Podrška MSP), u podjednakim iznosima od 576,90 KM (pet stotina sedamdeset šest konvertibilnih maraka i devedeset konvertibilnih feninga) na račune korisnika iz člana 1 ove Odluke.

Član 3.

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za finansije i Odjeljenje za privredu i razvoj.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Dana 08.02.2023. godine završena je procedura prigovaranja na preliminarnu listu korisnika po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz kategorije zanatsko-preduzetničke djelatnosti registrovanim kod Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-014-9/23 od 13.01.2023. godine. Uvažavajući Zapisnike Komisije za dodjelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima iz kategorije zanatsko-preduzetničke djelatnosti registrovanim kod Opštinske uprave Srebrenica broj: 01-014-9/23 od 30.01.2023. godine i prigovore, odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

Načelnik opštine
Mladen Grujičić, s.r.