Obrazovne i kulturne ustanove

JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica

Maršala Tita b.b., 75430 Srebrenica

+387 56 440-917

Direktorica: Tifa Efendić

Odlukom Skupštine opštine Srebrenica iz 2006. godine obnavlja se djelatnost obdaništa "Poletarac", gdje je utvrđen naziv ove javne ustanove koji glasi: Javna ustanova Dječije obdanište "Poletarac" Srebrenica.

U skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske u mjesecu septembru 2013. godine Odlukom Skupštine opštine Srebrenica promjenjen je naziv ove ustanove u JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica.

Vaspitno-obrazovni program rada ove ustanove obuhvata cjelodnevni boravak djece u sedam vaspitnih i jasličkih grupa: mlađa jaslička, starija jaslička, mješovita jaslička grupa, mlađa vrtićka, srednja vrtićka, mješovita vrtićka, te dvije starije vrtićke grupe. Matična ustanova obuhvata 117 polaznika.

Pored matične ustanove koja je smještena u centru grada, u sklopu organizacione jedinice postoji igraonica u Skelanima. Cjelodnevnim boravkom u organizacionoj jedinici u Skelanima obuhvaćeno je oko 21 dijete tokom cijele godine.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizuje se kroz rad grupe "Predškolarac" u matičnoj ustanovi, a podržan je od strane
Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske u trajanju od tri mjeseca.

Opština Srebrenica sufinansira troškove rada Dječijeg vrtića, dok se minimalnom naplatom od roditelja pokrivaju materijalni troškovi.

Pored vaspitno-obrazovnih aktivnosti po programu Ustanove uz saradnju volontera djeca iz vrtića imaju časove muzike i plesa.

JU "Prva osnovna škola" Srebrenica

Milivoja Mičića b.b., 75430 Srebrenica

+387 56 440-266

Direktorica: Snježana Jandrić

Narodna osnovna škola u Srebrenici, kao škola novog tipa, počela je sa radom školske 1886/87. godine i prva je takva škola u našem kraju.

Prvi učitelј bio je Milovan Stanišić.

Prva školska zgrada, sa tri učionice, zbornicom i stanom za učitelјa, sagrađena je 1905. godine.
Sadašnja zgrada Centralne škole sagrađena je 1975. godine.

Integracijom škola koja je izvršena 1962. godine na prostoru opštine Srebrenica od tadašnjih 28 formirano je 7 matičnih, centralnih škola.

U sastavu JU „Prva osnovna škola“ danas osim Centralne škole u Srebrenici rade još i Područna škola Potočari (I - IX raz.) i Područna odjelјenja (I-V raz.): Sase, Osat, Osmače, Sućeska i Žutica.

Škola ukupno ima 34 odjelјenja.

JU "Srednjoškolski centar" Srebrenica

Milivoja Mičića b.b., 75430 Srebrenica

+387 56 440-713

Direktorica: Sanja Močević

Web stranica Škole: https://www.sscsrebrenica.com/

Gimnazija u Srebrenici počela je sa radom u septembru 1961. godine.

U martu 1973. godine Skupština opštine Srebrenica osnovala je Rješenjem broj 01-022-7/73 od 30.3.1973. godine Srednjoškolski centar Srebrenica.

U proteklim godinama u Centru su se obrazovali učenici u zanimanjima u skladu sa potrebama tržišta Opštine i šireg područja.

U školskoj 2022/23. godini obrazujemo ukupno 341 učenika u gimnaziji - opšti smjer i strukama: zdravstvo, polјoprivreda i prerada hrane i ostale djelatnosti.

MISIJA

Mi smo škola sa bogatom tradicijom, sa mladim i stručnim nastavnim kadrom, koja svojom otvorenošću ka savremenim pristupima i uspješnim vaspitno-obrazovnim radom, doprinosi razvoju učeničkih potencijala u sticanju i primjeni znanja.

VIZIJA

Želimo da u savremenijim prostorno-tehničkim uslovima unapredimo nastavu i postignuća učenika, vodeći računa o zaštiti, podizanju nivoa motivacije i aspiracije svih učesnika u procesu obrazovanja i vaspitanja, u čemu će nam važan partner biti roditelјi i društvena sredina u kojoj škola živi i radi.

JU "Narodna biblioteka Srebrenica"

Srebreničkog odreda bb, Srebrenica

+387 56 440 899

Direktorica: Jovana Rakić

Biblioteka u Srebrenici osnovana je 1959. godine, dok pun naziv JU “Narodna biblioteka Srebrenica” nosi od 2006. godine. Prostorije Biblioteke nalaze se u Kulturnom centru Srebrenica i raspolaže sa 444 metra kvadratna. Odjeljenja biblioteke dostupna korisnicima su Pozajmno odjeljenje, Dječije odjeljenje, Odjeljenje stručne literature čiji fond je u slobodnom pristupu dok je fond Referalne zbirke, Zbirke stare i rijetke knjige, Zavičajne zbirke zatvorenog tipa i publikacije mogu koristiti samo korisnici u prostorijama ustanove. U sklopu Biblioteke od 1985. godine funkcioniše Muzejska zbirka etnološko-arheološkog tipa. Radi iskazanih potreba i pristupačnosti uslugama Biblioteke u Skelanima je 2010. godine otvoreno Područno odjeljenje Skelani koje se nalazi u zgradi “Skelanka”.

U funkciji ostvarivanja opšteg interesa u bibliotečko-informacionoj djelatnosti Biblioteka obrađuje i daje na korištenje bibliotečku građu, promoviše bibliotečku djelatnost, knjigu i čitanje kroz aktivnosti i manifestacije koje u toku godine organizuje, obogaćuje i štiti bibliotečku građu s posebnim akcentom na specijalne zbirke kao što su Zavičajna zbirka i Zbirka stare i rijetke knjige.
Fond Biblioteke sadrži preko 39 hiljada monografskih publikacija, značajan broj serijskih publikacija kao i neknjižnu građu, koja se čuva u okviru Zavičajne zbirke.

JU Arheološki muzej "Rimski municipium"

Glavna b.b., 75436 Skelani

+387 56 471-029

Direktor: Pejić Bojan

Arheološka otkrića na lokalitetu Skelani u Opštini Srebrenica iz septembra 2008. godine animirali su stručnu i naučnu javnost, kao i institucije Republike Srpske na čelu sa Ministarstvom prosvjete i kulture da, shodno značaju otkrića za ukupnu kulturnu baštinu na teritoriji Republike Srpske i BiH, pristupe sagledavanju svih potrebnih aktivnosti kako bi lokalitet u što skorijem periodu bio dostupan javnosti.

U skladu sa značajem lokaliteta, vlada Republike Srpske 2010.godine donosi odluku da lokalitet Zadruzni dom u Skelanima bude proglašen kulturnim dobrom od posebnog značaja, kao I odluku o osnivanju JU Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani.

Sistematska arheološka istraživanja na lokalitetu Zadružni dom počinju 2014. godine pod rukovodstvom dr. Nadežde Gavrilović-Vitas. Od 2015. godine istraživanjima rukovodi mr. Ivana Grujić. Iskopavanja su nastavljena u sezonama 2015, 2016, 2018 I 2019. godine.

Na ovom lokalitetu je otkrivena rimska vila sa podnim grijanjem,mozaicima I zidnim freskama. Datovana je u drugu polovinu IV vijeka. Otkriveno je oko 140 kvadratnih metara mozaika. Najveći dio je konzerviran in situ, dok je ostatak prenijet u izložbeni proctor muzeja u Crvici gdje je započeta njihova rekonstrukcija.

Rekonstrukcijom jednog dijela mozaika otkriven je centralni motiv kompozicije u prostoriji K rimske vile,glava Meduze Motiv Meduze iz Skelana pokazuje ikonografske I stilske paralele sa nalazima iz Medijane I Sirmijuma iz prve polovine IV vijeka.

Istraživanja kojima je rukovodila mr Ivana Grujić su pokazala da je ova rimska vila naslojena direktno na objekte iz starijeg perioda,iz prvog idrugog vijeka naše ere, odnosno sa početka rimske uprave na ovim prostorima.

Na osnovu arheoloških I epigrafskih istraživanja je utvrđeno da je upravo u Skelanima bilo sjedište municipium Malvesiatiuma. Ne treba gubiti iz vida da obim I veličina ovog municipiuma još nisu ustanovljeni. Tek će dalja istraživanja ustanoviti koliki je bio njegov ager I značaj u antičkom dobu. Dosadašnja istaživanja predstavljaju samo djelić, jednu kockicu mozaika bogate antičke prošlosti Malvesiacijuma, rimskog grada pod zemljom.

JU "Kulturni centar" Srebrenica

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

+387 56 440-235

v d Direktor: Almir Salihović

JODP Dom Kulture osnovan je 1986.godine a preregistracijom je 17.11.2008.godine preimenovan u JU “Kulturni centar Srebrenica“ Srebrenica, s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana opštine Srebrenica. Kulturni centar se nalazi u objektu površine 2845 m2 koji je u vlasništvu Opštine Srebrenica, te je dat na korištenje i upravljanje ovoj Ustanovi. U sklopu istog su smješteni i funkcioniše više javnih ustanova i udruženja, kao što su JP RTV Srebrenica, Narodna biblioteka, Muzejska zbirka, Turistička organizacija Srebrenice, te nekoliko drugih udruženja građana.

Centar posjeduje opremu za izvođenje različitih kulturnih sadržaja, kao što su pozorišne predstave, kino projekcije, različite prezentacije i promocije, seminare okrugle stolove i sl.
Raspolažemo sa dvije tehnički opremljene sale sa preko 400 mjesta, kao i galeriju na kojoj se organizuju različite izložbe i promocije.

Zvanična namjena korištenja objekata je: Djelatnost prikazivanja filmova, organizacija poslovnih sajmova, obrazovanje, izvođačka umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, rad umjetničkog objekta, djelatnost biblioteka i arhiva, djelatnost muzeja, zabavne i rekreativne djelatnosti.

JU "OŠ Kosta Todorović" Skelani

Skelani

+387 56 471-107

Direktor: Ljubimko Katanić

Podaci o osnivanju škole u Skelanima datiraju još od 1903. godine, kada je Vlada Austrougarske počela sa otvaranjem škola na području regije Birač. Godine 1960. škola u Skelanima je proglašena centralnom školom, a kao područje četvororazredne škole pripojene su joj škole u Crvici, Kostolomcima i Pećima.