Обавјештење о продужењу рока за достављање документације за апликанте чије су пријаве благовремене по јавном конкурсу – Грант Саудијска Арабија

Emir Hajdarbegović 28. Marta 2023. 0

Обавјештавамо апликанте који су аплицирали по основу Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак – Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-17/23 од 20.01.2023. године а чије пријаве су благовремене да се продужава рок за достављање додатне документације уколико иста није комплетна.

Крајњи рок у којем апликанти могу извшити увид у достављену пријаву (коверту), као и допунити исту је (понедјељак) 03.04.2023. године.

Увид у већ достављену документацију апликанти могу извршити у канцеларији број 36 у времену од 09 -13 h у присуству Комисије за провођење Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак – Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-17/23 од 20.01.2023. године.

Ово Обавјештење о продужењу рока за доставу документације ће бити објављено на огласној табли општине Сребреница и веб страници општине Сребреница.

Апликанти који не доставе тражену документацију у додатно остављеном року, њихове пријаве неће бити узете у даље разматрање и обилазак терена.

Тражена додатна документација доставља се на протокол општине Сребреница – Шалтер сала општинске управе Сребреница или препоручено путем поште на адресу Ул. Сребреничког одреда бб Зграда општинске управе Сребреница 75 430 Сребреница, са назнаком: “За дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених стамбених објеката – не отварај”.

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.