Obavještenje o održavanju XII redovne sjednice SO Srebrenica

Emir Hajdarbegović 14. Jula 2023. 0

Broj: 01-022-SL/23
Srebrenica, 14.07.2023. god.

Na osnovu člana 62. Stav (4) zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 71/12), člana 39. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 2/18), člana 34. Poslovnika skupštine opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 3/19), Predsjednik Skupštine opštine Srebrenica izdaje:

OBAVJEŠTENJE

Obavještava se javnost da će se na XII redovnoj sjednici koja će se održati 20.07.2023. godine razmatrati Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju opštine Srebrenica za finansiranje ekonomskog oporavka opštine Srebrenica, kojom bi se opština Srebrenica zadužila u iznosu od 2.000.000,00 KM.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Salko Tursunović, s.r.