Obavještenje o javnom uvidu za izdavanje ekološke dozvole za investitora “Gross” d.o.o. Gradiška

Emir Hajdarbegović 25. Februara 2023. 0

Obavještava se zainteresovana javnost na osnovu člana 39. i člana 88. Zakona o zaštiti životne sredine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 71/12, 79/15) da je dana 20.02.2023. godine stigao dopis sa dokumentacijom od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju u kome se navodi da je investitor “Gross” d.o.o. Gradiška, podnio zahtjev istom za izdavanje ekološke dozvole za projekat izgradnje nove deponije flotacijske jalovine u rudniku olova i cinka Sase – lokacija Prosjecala, opština Srebrenica, površine 30,83 ha.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Dokaze uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju u prostorijama opštinske uprave, opštine Srebrenica u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove u roku od 20.02.2023. do 22.03.2023. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, opštinske uprave, opštine Srebrenica mišljenje o zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

Načelnik odjeljenja za PU i SKP
Darko Grujičić, s.r.