Обавјештење за апликанте који су аплицирали на Јавни позив за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката – Грант Саудијска Арабија

Emir Hajdarbegović 21. Marta 2023. 0

Обавјештавамо апликанте који су аплицирали по основу Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак – Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-17/23 од 20.01.2023. године а чије пријаве су благовремене да се оставља додатни рок од 6 дана за достављање додатне документације уколико иста није комплетна.

Напријед наведени додатни рок се оставља у складу са препоруком Комисије за провођење Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак – Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-417-П/23 од 15.03.2023. године, као и на основу договора између представника општине Сребреница: Начелника општине, Замјеника начелника и Предсједника Скупштине општине Сребреница.

Обзиром да је циљ представника општине Сребреница да се у складу са Споразумом о сарадњи на реализацији Пројекта „Обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и Пројекта економске подршке“ МОР БР 33/1437 и Одлуком о прихватању донаторских средстава Краљевине Саудијске Арабије у вези а финансирањем пројекта обнове одређеног броја кућа повратника у Сребреници и пројекта економске подршке („Службени гласник РС“ број 93/16) удовољи што већем броју пријава апликаната/ грађана са подручја Општине Сребреница, оставља се додатни рок за достављање potrebne документације.

Апликанти се неће посебно обавјештавати о документацији која недостаје у пријави већ им се оставља могућност увида у достављену пријаву (коверту), у канцеларији број 36 у времену од 09 -13 h до понедјељка 27.03.2023. године у присуству Комисије за провођење Јавног конкурса за подношење пријава за дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених објеката и економску подршку за одрживи повратак – Грант Саудијска Арабија бр. 01-014-17/23 од 20.01.2023. године.

Рок који се оставља апликантима чије су пријаве благовремене је 6 дана и рачуна се од дана објаве на огласној табли општине Сребреница и веб страници општине Сребреница.

Апликанти који не доставе тражену документацију у додатно остављеном року, њихове пријаве неће бити узете у даље разматрање и обилазак терена.

Тражена додатна документација доставља се на протокол општине Сребреница – Шалтер сала општинске управе Сребреница или препоручено путем поште на адресу Ул. Сребреничког одреда бб Зграда општинске управе Сребреница 75 430 Сребреница, са назнаком: “За дјелимичну обнову и реконструкцију стамбених стамбених објеката – не отварај”.

Листу апликаната чије су пријаве на Јавни конкурс за подношење пријава за дјелимичну објаву и реконструкцију стамбених објеката-Грант Саудијска Арабија НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ погледајте на линку: НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ

Начелник општине
Младен Грујичић, с.р.