Javni poziv za dostavljanje pisanih prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom Dana opštine

Emir Hajdarbegović 17. Januara 2024. 0

Broj: 01-022-163-1/23
Srebrenica: 17.01.2024. god.

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16 i 36/19), člana 34. Statuta opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 2/18, 4/21), člana 61. Poslovnika o radu Skupštine opštine Srebrenica (“Službeni glasnik opštine Srebrenica”, broj: 3/19), te Odluke o nagradama i priznanjima opštine Srebrenica broj: 01-022-10/16 od 12.2.2016. godine, zatim Odluke o izmjeni Odluke o nagradama i priznanjima opštine Srebrenica broj: 01-022-45/18 od 7.3.2018. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja broj: 01-022- 163/23 od 29.12.2023. Komisija za nagrade i priznanja raspisuje:

JAVNI POZIV
za dostavljanje pisanih prijedloga kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom Dana opštine

PREDLAGAČI
Pozivaju se svi zainteresovani građani, preduzeća, ustanove, pravna lica, političke partije, nevladine organizacije, sportski klubovi i druga pravna i fizička lica da dostave pismene prijedloge kandidata za dodjelu nagrada i priznanja opštine Srebrenica povodom dana opštine.

SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Pisani prijedlog kandidata za dodjelu nagrada i prizanja opštine Srebrenica obavezno mora sadržati:

 • kratku biografiju lica ili pravnog subjekta koji se predlaže za priznanja;
 • za koju vrstu priznanja ili nagrada se predlaže;
 • obrazloženje prijedloga;
 • podatke o predlagaču;

I PRIZNANJA
Priznanje “PLAKETA SA ZLATNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA”
Priznanje “PLAKETA SA SREBRNIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA”
Priznanje “PLAKETA SA BRONZANIM GRBOM OPŠTINE SREBRENICA”
Priznanje “PLAKETA OPŠTINE SREBRENICA”
Priznanje “ZAHVALNICA OPŠTINE SREBRENICA”

Napomena: Uz navedena priznanja neće se dodjeljivati novčane nagrade predviđene Odlukom o nagradama i priznanjima zbog recesije.

II NAGRADE

 • Novčane nagrade
 • Jubilarne nagrade

NOVČANE NAGRADE

 1. Nagrada za doprinos razvoju privrede i zaštite okoliša,
 2. Nagrada za doprinos razvoju poljoprivrede,
 3. Nagrada za doprinos razvoju nauke,
 4. Nagrada za doprinos razvoju kulture,
 5. Nagrada za doprinos razvoju sporta i obrazovanja,
 6. Nagrada za doprinos razvoju zdravstva, socijalne i dječije zaštite,
 7. Nagrada za doprinos razvoju umjetnosti,
 8. Nagrada za doprinos razvoju društvenokorisnog rada,
 9. Nagrada za doprinos razvoju humanitarnog rada,
 10. Nagrada za doprinos razvoju humanog postupanja,
 11. Nagrada za najboljeg sportistu Opštine Srebrenica,
 12. Nagrada za učenike generacije u osnovnim školama i najbolje učenike u područnim školama i područnim odjeljenjima osnovne škole,
 13. Nagrada za učenika generacije u srednjoj školi,
 14. Nagrade u drugim oblastima javnog života i djelatnosti koje nisu gore navedene, a za koje Komisija za dodjelu nagrada i priznanja da obrazloženje prijedlog da mogu biti dodijeljene.

JUBILARNE NAGRADE
Jubilarne nagrade dodjeljuju se radnicima u organima uprave Opštine Srebrenica za jubilej rada od 20 i 30 godina radnog staža.

DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA
Prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada opštine Srebrenica dostavlja se u pismenoj formi na adresu: OPŠTINA SREBRENICA, Srebreničkog odreda bb, 75430 Srebrenica, sa naznakom „ZA KOMISIJU ZA NAGRADE I PRIZNANJA“ ili u šalter salu opštine Srebrenica.

Rok za podnošenje prijedloga je do 02.02.2024. godine.

NAPOMENA:
Prijedlozi kandidata za dodjelu nagrada i priznanja neće se razmatrati od strane Komisije za nagrade i priznanja ukoliko su u prethodne (3) tri godine dobili neko priznanje iz iste oblasti.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Dragić Glišić, s.r.