Printaj ovu stranu

ODBORNICI I ODBORNICE U SKUPŠTINI OPŠTINE SREBRENICA (MANDAT: 2020 - 2024.)

1. PAVLOVIĆ RADOMIR
2. GLIŠIČ DRAGIĆ
3. RISTIĆ VELJKO
4. MILOVANOVIĆ MILOŠ
5. MOČEVIĆ SANJA
6. JOSIPOVIĆ BOJAN
7. GRUJIČIĆ DRAGIŠA

MOJA ADRESA SREBRENICA (SDA, SBiH, SBB i PDA)
8. DURAKOVIĆ ĆAMIL
9. ADEMOVIĆ BERNIS
10. TURSUNOVIĆ SALKO
11. EFENDIĆ TIFA
12. DUDIĆ ALMIR

SDS - SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA
13. KATANIĆ STAMENKO
14. CVJETINOVIĆ MOMČILO
15. JANJIĆ DRAGAN

DNS - DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ
16. RAKIĆ JOVANA
17. RANKIĆ VELIBOR

UJEDINJENA SRPSKA
18. GRUJIČIĆ MIROSLAV

DEMOKRATSKA FRONTA - GRAĐANSKI SAVEZ
19. NUKIĆ DŽELALUDINA

SRPSKA RADIKALNA STRANKA DR VOJISLAV ŠEŠELJ
20. STANOJEVIĆ MILORAD

DEMOS - SNP - BOLJA SREBRENICA
21. SIMIĆ NIKOLA