Printaj ovu stranu
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 18:59

zgrada ou

Opštinska uprava se organizuje i djeluje u skladu sa kriterijima efikasnosti, djelotvornosti i ekonomičnosti, koji obuhvataju između ostalog, poštivanje slijedećih najvažnijih principa:

- Objedinjavanje istih ili sličnih, odnosno međusobno povezanih poslova u odgovarajuće organizacione jedinice;
- Zakonito i blagovremeno odlučivanje o pravima i obavezama i na zakonu zasnovanim pravnim interesima fizičkih i pravnih lica;
- Stručno i racionalno obavljanje poslova i ostvarivanje odgovornosti zaposlenih;
- Efikasno rukovođenje organizacionim jedinicama i stalni nadzor nad obavljanjem poslova.

Unutrašnja organizacija opštinske uprave opštine Srebrenica (u daljem tekstu: opštinska uprava) utvrđuje se u skladu sa vrstom, prirodom i obimom poslova koji proizilaze iz djelokruga rada pojedinih odjeljenja i drugih organizacionih jedinica tako da se obezbijedi potpuno, efikasno i racionalno vršenje poslova.

U skladu sa vrstom i prirodom poslova koje obavljaju pojedine organizacione jedinice opštinske uprave, svi poslovi se grupišu u okviru slijedećih odjeljenja opštinske uprave, stručnih službi i drugih organizacionih jedinica-odsjeka.

ODJELJENJA OPŠTINSKE UPRAVE:

- Odjeljenje za opštu upravu;
- Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove;
- Odjeljenje za privredu i razvoj;
- Odjeljenje za društvene djelatnosti i javni servisi;
- Odjeljenje za finansije.

STRUČNE SLUŽBE

- Stručna služba skupštine opštine Srebrenica;
- Stručna služba načelnika opštine i zajedničkih poslovi.

ODSJECI OPŠTINSKE UPRAVE

- Odsjek/Jedinica za spašavanje i zaštitu u odjeljenju za društvene djelatnosti i javni servis;
- Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove u stručnoj službi načelnika opštine i zajedničkih poslova.

 

pogledano 5663 puta