e-Matičar

Opštinska uprava Srebrenica omogućava licima čije se matične knjige vode u Opštini Srebrenica, da putem internet stranice "eMatičar" mogu poručiti izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige umrlih i uvjerenje iz knjige državljana.

Popunjavanjem elektronskog obrasca za željeni izvod, naručioc se obavezuje na unos tačnih podataka o traženom izvodu, te unosu tačne poštanske adrese za dostavu izvoda, a pošiljke će se slati preporučeno sa dostavnicom (neposredna dostava) na adresu naznačenu u obrascu.

Zahtjev mogu podnijeti: lica na koje se podaci odnose, njegov punomoćnik, član njegove uže porodice, usvojilac ili staralac - član 54. Zakona o matičnim knjigama ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 111/09, 43/13 i 66/18).

Molimo Vas da izaberete dokument koji naručujete, popunite i pošaljete obrazac i da postupite po uputstvu koje ćete dobiti na elektronsku adresu koju ste naveli u obrascu.

Nakon što postupite po uputstvu, Odjeljenje za opštu upravu će Vam poslati tražena dokumenta poštom na adresu koju ste naveli u obrascu. Molimo Vas da imate u vidu da brzina kojom ćete dobiti pošiljku sa traženim dokumentima ne zavisi od Opštinske uprave opštine Srebrenica.

Za sve informacije možete se obratiti na e-mail adresu ematicar@srebernica.gov.ba ili na broj telefona: +387 (0)56 445-236 (Matični ured Opštinske uprave Srebrenica).

Pretraga stranice

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA SREBRENICA
Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica
Tel/faks: +387 56 445 500; 445 233
MATIČNI URED: +387 56 445 527; 445 236
CIVILNA ZAŠTITA: +387 56 445 533; 445 534
e-Mail: info@srebrenica.gov.ba

JIB: 4400301230004
Matični broj: 1099477
Šifra opštine: 097

RAČUNI

Javni prihodi:
551015-00011210-51
Budžet opštine:
551015-00011206-63
Posebne namjene:
551015-00011222-15

RADNO VRIJEME:

Pon - Pet:
07:30 - 15:30
Pauza: 10:00 - 10:30