Printaj ovu stranu

 

JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA
(2022. godina)

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ Adresa Poštanski broj Identifikacijski broj
OPŠTINA SREBRENICA Srebreničkog odreda b.b. 75430 4400301230004
Vrsta ugovornog organa Nivo Djelatnost
ORGAN UPRAVE SREBRENICA JAVNA UPRAVA
Broj bankovnog računa Šifra opštine Vrsta prihoda Budžetska organizacija
551-015-000-11210-51 097 722521 0097170
Kontakt osoba Telefon Faks e-Mail
+387 (0)56 445 507 +387 (0)56 445 233 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

OBRASCI ZA PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA

ARHIVA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE SREBRENICA IZ 2021. GODINE

ARHIVA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE SREBRENICA IZ 2017., 2018., 2019. i 2020. godine

 

NAZIV/OPIS PREDMETA UGOVORA

DATUM OBJAVE LINK ZA PREUZIMANJE
Radovi na izgradnji potpornog zida, ojačanju riječnog korita i nasipanju materijala (dodatni radovi) u sklopu izgradnje objekta Javne otvorene garaže za parkiranje lakih motornih vozila (01-014-86-PR/22) 01.12.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova u predmetu "Radovi na izgradnji potpornog zida, ojačanju riječnog korita i nasipanju materijala (dodatni radovi) u sklopu izgradnje objekta Javne otvorene garaže za parkiranje lakih motornih vozila" (01-014-86-PR-O/22) 01.12.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - deveta izmjena (01-014-18-9/22) 01.12.2022. LINK

ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA U ZIMSKOM PERIODU - ZIMSKO ČIŠĆENJE (15.11.2022. - 15.03.2023. GODINE)

Odluke o izboru najuspješnijih ponuđača po LOT-ovima:
1. LOT 1/SEKTOR 1: MZ Osatica, MZ Radoševići, MZ Ratkovići, MZ Krnjići i MZ Skelani - punkt na Kraglјivodi;
2. LOT 2/SEKTOR 2: MZ Srebrenica, MZ Skenderovići i MZ Sase - punkt u Zelenom Jadru;
3. LOT 3/SEKTOR 3: MZ Sućeska, MZ Viogor, MZ Gostilј i MZ Podravanje - punkt Baratova;
4. LOT 4/SEKTOR 4: MZ Podravanje, MZ Orahovica i MZ Luka - punkt Podravanje;
5. LOT 5/SEKTOR 5: MZ Skelani, MZ Kostolomci, MZ Crvica - punkt u Skelanima.

01.12.2022.  
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača za nabavku radova u predmetu "Instalacija novih EE sistema javne rasvejet u opštini Srebrenica" (01-014-400-O/22) 01.11.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u predmetu "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu - zimsko čišćenje" (01-014-432/22) 31.10.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - osma izmjena (01-014-18-8/22) 31.10.2022. LINK
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača za nabavku radova u predmetu "Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području opštine Srebrenica i izgradnja vodovoda u naselju Pale, zaseok Tršće, opština Srebrenica - LOT 1" (01-014-397-O-L1/22) 27.10.2022. LINK
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača za nabavku radova u predmetu "Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području opštine Srebrenica i izgradnja vodovoda u naselju Pale, zaseok Tršće, opština Srebrenica - LOT 2" (01-014-397-O-L2/22) 27.10.2022. LINK
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača za nabavku radova u predmetu "Asfaltiranje i sanacija lokalnih puteva na području opštine Srebrenica i izgradnja vodovoda u naselju Pale, zaseok Tršće, opština Srebrenica - LOT 3" (01-014-397-O-L3/22) 27.10.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u predmetu "Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-400/22) 04.10.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - sedma izmjena (01-014-18-7/22) 27.09.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba u predmetu "Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala i tonera za potrebe Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-371-6-L1/22) 26.09.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Provođenje deratizacije na području opštine Srebrenica" (01-014-390/22) 21.09.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - šesta izmjena (01-014-18-6/22) 01.09.2022. LINK
Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača za nakavku radova u ponovljenom postupku "Izgradnja javne otvorene garaže za parkiranje lakih motornih vozila" (01-014-86-P-6/22) 29.08.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - peta izmjena (01-014-18-5/22) 25.08.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba u predmetu "Nabavka materijala za potrebe izgradnje EE objekata" (01-014-281-6/22) 17.08.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba u predmetu "Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave opštine Srebrenica" (01-014-264-6-L1/22) 16.08.2022. LINK
Odluka o o izboru najuspješnijeg ponuđača u ponovljenom postupku nabavke, isporuke i ugradnje novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta "Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-116-P/22) 11.08.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova "Nabavka materijala za potrebe izgradnje elektroenergetskih objekata - NN mreža i nabavka materijala za potrebe izrade kućnih priključaka" (01-014-281/22) 29.07.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Osiguranje radnika od posljedica nesrećnog slučaja" (01-014-283/22) 29.07.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Usluge prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini" (01-014-284/22) 29.07.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave opštine Srebrenica" (01-014-264/22) 28.07.2022. LINK
Odluka o pokretanuju postupka javne nabavke radova u predmetu "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica - ponovljeni postupak" (01-014-116-P/22) 13.07.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - četvrta izmjena (01-014-18-4/22) 01.06.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova u postupku "Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva" (01-014-139-6/22) 29.04.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - treća izmjena (01-014-18-3/22) 15.04.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača roba u predmetu "Nabavka goriva za motorna vozila Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-112-6/22) 15.04.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova u predmetu "Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva" (01-014-139/22) 14.04.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-116-P/21) 07.04.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke u predmetu "Sistematski pregled zaposlenih u Opštinskoj upravi Srebrenica" (01-014-102-P/22) 29.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba u predmetu "Nabavka goriva za motorna vozila Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-112/22) 29.03.2022. LINK
Odluka o pokretanuju postupka javne nabavke radova u predmetu "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-116/22) 25.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Sistematski pregled zaposlenih u Opštinskoj upravi Srebrenica" (01-014-102/22) 25.03.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - druga izmjena (01-014-18-2/22) 25.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u predmetu: "Izgradnja javne otvorene garaže za parkiranje lakih motornih vozila" (01-014-86/22) 23.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Usluga i održavanje modula programskog paketa finova i docunova" (01-014-111/22) 22.03.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Obnova određenog broja kuća povratnika u Srebrenici i projekta ekonomske podrške - grant Saudijske Arabije" (01-014-423-P-OP/21) 14.03.2022. LINK
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (Opština Srebrenica - mart 2022.)    
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke radova u predmetu "Sanacija oluka i mokrih čvorova u područnoj osnovnoj školi Potočari" (01-014-37-6/22) 03.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Nabavka usluga alfa-beta analize, ramaspektrometrijska analiza i analiza akzivnosti tricijuma na izvorištu Veliki Guber i izvorištu Novi Izvor" (01-014-64/22) 01.03.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - prva izmjena (01-014-18-1/22) 01.03.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke roba "Izrada elaborata čišćenja riječnog korita" (01-014-59-5/22) 22.02.2022 LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke roba "Nabavka protokolarnih poklona" (01-014-58-2/22) 22.02.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova "Sanacija oluka i mokrih čvorova u područnoj osnovnoj školi Potočari" (01-014-37/22) 17.02.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga "Izrada elaborata za čišćenje riječnog korita" (01-014-59/22) 15.02.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba "Nabavka protokolarnih poklona" (01-014-58/22) 15.02.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "LOT 2: Izrada AB potpornog zida na putnom pravcu na dijelu saobraćajnice Srebrenica - Sućeska, opština Srebrenica" (01-014-480-6-L2/21) 03.02.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "Izgradnja proizvodne hale u Industrijskoj zoni Potočari - opština Srebrenica" (01-014- 547-О/21) 02.02.2022. LINK
Odluka o Planu javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Srebrenica za 2022. godinu (01-014-18/22) 21.01.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "LOT 1: Asfaltiranje lokalnog puta od skretanja desno sa regionalnog puta Skelani - Srebrenica ka mjestu Karno, opština Srebrenica" (01-014-480-6-L1/21) 17.01.2022. LINK