JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA
(2022. godina)

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ Adresa Poštanski broj Identifikacijski broj
OPŠTINA SREBRENICA Srebreničkog odreda b.b. 75430 4400301230004
Vrsta ugovornog organa Nivo Djelatnost
ORGAN UPRAVE SREBRENICA JAVNA UPRAVA
Broj bankovnog računa Šifra opštine Vrsta prihoda Budžetska organizacija
551-015-000-11210-51 097 722521 0097170
Kontakt osoba Telefon Faks e-Mail
+387 (0)56 445 507 +387 (0)56 445 233 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

ARHIVA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE SREBRENICA IZ 2021. GODINE

ARHIVA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE SREBRENICA IZ 2017., 2018., 2019. i 2020. godine

 

NAZIV/OPIS PREDMETA UGOVORA

DATUM OBJAVE LINK ZA PREUZIMANJE
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (Opština Srebrenica - april 2022.)    
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova u postupku "Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva" (01-014-139-6/22) 29.04.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - treća izmjena (01-014-18-3/22) 15.04.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača roba u predmetu "Nabavka goriva za motorna vozila Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-112-6/22) 15.04.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova u predmetu "Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva" (01-014-139/22) 14.04.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-116-P/21) 07.04.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke u predmetu "Sistematski pregled zaposlenih u Opštinskoj upravi Srebrenica" (01-014-102-P/22) 29.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba u predmetu "Nabavka goriva za motorna vozila Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-112/22) 29.03.2022. LINK
Odluka o pokretanuju postupka javne nabavke radova u predmetu "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-116/22) 25.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Sistematski pregled zaposlenih u Opštinskoj upravi Srebrenica" (01-014-102/22) 25.03.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - druga izmjena (01-014-18-2/22) 25.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova u predmetu: "Izgradnja javne otvorene garaže za parkiranje lakih motornih vozila" (01-014-86/22) 23.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Usluga i održavanje modula programskog paketa finova i docunova" (01-014-111/22) 22.03.2022. LINK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke "Obnova određenog broja kuća povratnika u Srebrenici i projekta ekonomske podrške - grant Saudijske Arabije" (01-014-423-P-OP/21) 14.03.2022. LINK
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (Opština Srebrenica - mart 2022.)    
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (Opština Srebrenica - februar 2022.)    
Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma (Opština Srebrenica - januar 2022.)    
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke radova u predmetu "Sanacija oluka i mokrih čvorova u područnoj osnovnoj školi Potočari" (01-014-37-6/22) 03.03.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga "Nabavka usluga alfa-beta analize, ramaspektrometrijska analiza i analiza akzivnosti tricijuma na izvorištu Veliki Guber i izvorištu Novi Izvor" (01-014-64/22) 01.03.2022. LINK
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2022. godinu - prva izmjena (01-014-18-1/22) 01.03.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke roba "Izrada elaborata čišćenja riječnog korita" (01-014-59-5/22) 22.02.2022 LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke roba "Nabavka protokolarnih poklona" (01-014-58-2/22) 22.02.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova "Sanacija oluka i mokrih čvorova u područnoj osnovnoj školi Potočari" (01-014-37/22) 17.02.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga "Izrada elaborata za čišćenje riječnog korita" (01-014-59/22) 15.02.2022. LINK
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba "Nabavka protokolarnih poklona" (01-014-58/22) 15.02.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "LOT 2: Izrada AB potpornog zida na putnom pravcu na dijelu saobraćajnice Srebrenica - Sućeska, opština Srebrenica" (01-014-480-6-L2/21) 03.02.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "Izgradnja proizvodne hale u Industrijskoj zoni Potočari - opština Srebrenica" (01-014- 547-О/21) 02.02.2022. LINK
Odluka o Planu javnih nabavki Opštinske uprave Opštine Srebrenica za 2022. godinu (01-014-18/22) 21.01.2022. LINK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova "LOT 1: Asfaltiranje lokalnog puta od skretanja desno sa regionalnog puta Skelani - Srebrenica ka mjestu Karno, opština Srebrenica" (01-014-480-6-L1/21) 17.01.2022. LINK