JAVNE NABAVKE OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA
(2021. godina)

 

PODACI O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ Adresa Poštanski broj Identifikacijski broj
OPŠTINA SREBRENICA Srebreničkog odreda b.b. 75430 4400301230004
Vrsta ugovornog organa Nivo Djelatnost
ORGAN UPRAVE SREBRENICA JAVNA UPRAVA
Broj bankovnog računa Šifra opštine Vrsta prihoda Budžetska organizacija
551-015-000-11210-51 097 722521 0097170
Kontakt osoba Telefon Faks e-Mail
+387 (0)56 445 507 +387 (0)56 445 233 Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

ARHIVA JAVNIH NABAVKI OPŠTINE SREBRENICA IZ 2017., 2018., 2019. i 2020. godine

 

NAZIV/OPIS PREDMETA UGOVORA

DATUM OBJAVE LINK ZA PREUZIMANJE
Odluka o pokretanju postupka nabavke radova u predmetu "Izgradnja proizvodne hale u Industrijskoj zoni Potočari, opština Srebrenica" (01-014-547/21) 28.12.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2021. godinu - dvanaesta izmjena (01-014-117-12/21) 27.12.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba i to "Nabavka i isporuka montažnih kontejnera" (01-014-503-6/21) 20.12.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke roba "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-443-P/21) 06.12.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba "Nabavka i isporuka montažnih kontejnera" (01-014-503/21) 02.12.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača roba u predmetu "Obnova određenog broja kuća povratnika u Srebrenicu i projekta ekonomske podrške iz programa grant sredstva Saudijske Arabije - preostala sredstva" (01-014-423-P-O/21) 01.12.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2021. godinu (jedanaesta izmjena sa tabelarnim prikazom - 01-014-117-11/21) 29.11.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radova "Izvođenje radova na asfaltiranju lokalnog puta i izradi AB potpornog zida na području opštine Srebrenica" (01-014-470/21) 19.11.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba u predmetu "Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala" (01-014-463-6/21) 18.11.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2021. godinu - deseta izmjena sa tabelarnim prikazom (01-014-117-10/21) 16.11.2021. PREUZMI
Odluka o nabavci lične zaštitne opreme i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe odjeljenja za društvene djelatnosti i javni servis Opštinske uprave Srebrenica - Jedinica za zaštitu i spasavanje" 12.11.2021. PREUZMI
Rješenje o usvajanju žalbe na javnu nabavku "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka" - "Nexen" d.o.o. Banja Luka (01-014-423-P/21) 12.11.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju ponovljenog postupka javne nabavke "Nabavka poljoprivredne mehanizacije u cilju realizacije projekta iz granta Saudijske Arabije - preostala sredstva" (01-014-423-P/21) 09.11.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: "Nabavka građevinskog, elektro i vodo materijala" (01-014-463/21) 02.11.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2021. godinu - deveta izmjena (01-014-117-9/21) 02.11.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba "Nabavka, isporuka i ugradnja novih led svjetiljki sa predspojnim napravama za bežično autonomno prigušenje svjetlosnog toka u okviru projekta Instalacija novih EE sistema javne rasvjete u opštini Srebrenica" (01-014-443/21) 01.11.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2021. godinu - osma izmjena (01-014-117-8/21) 01.11.2021. PREUZMI
Odluka o poništenju postupka JN: "Nabavka poljoprivredne mehanizacije u cilju realizacije projekta ekonomske podrške iz grant sredstava Saudijske Arabije" (01-014-423-ОP/21) 25.10.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN: "Hvatanje pasa lutalica na zaraženom i ugroženom području od bolesti bjesnila životinja" (01-014-441-6/21) 15.10.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba "Nabavka i isporuka građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata u cilju realizacije projekta iz programa granta sredstava Saudijske Arabije - preostala sredstva" (01-014-417-6/21) 13.10.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN: "Provođenje deratizacije na području opštine Srebrenica" (01-014-375-5/21) 08.10.2021. PREUZMI
Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu na području opštine Srebrenica - zimsko čišćenje 05.10.2021. PREUZMI
Rješenje o usvajanju žalbe (01-014-423-P/21) 05.10.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka poljoprivredne mehanizacije u cilju realizacije projekta obnove određenog broja kuća povratnicima u Srebrenici i projekta ekonomske podrške iz programa sredstava Saudijske Arabije - preostala sredstva" (01-014-423/21) 28.09.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka i isporuka građevinskog materijala za obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata u cilju realizacije projekta iz programa granta sredstava Saudijske Arabije - preostala sredstva" (01-014-417/21) 27.09.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke radova "Rekonstrukcija i asfalturanje putnih pravaca na području opštine Srebrenica" (01-014-369-P-O1/21) 23.09.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba "Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave Srebrenica: LOT 1 - Nabavka i isporuka 140 tona peleta" (01-014-379-6/21) 20.09.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba "Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave Srebrenica: LOT 2 - Nabavka i isporuka 10 tona uglja" (01-014-379-6-1/21) 20.09.2021. PREUZMI
Rješenje o usvajanju žalbe (01-014-369/21) 13.09.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki opštine Srebrenica za 2021. godinu - sedma izmjena sa tabelarinm prikazom (01-014-117-7/21) 06.09.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju ponovljenog postupka JN: "Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica" (01-014-369-P/21) 06.09.2021. PREUZMI
Odluka o prodaji nekretnine u svojini Opštine Srebrenica (01-014-397/21) 09.09.2021. PREUZMI
Odluka o poništenju postupka JN: "Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva na području opštine Srebrenica" (01-014-369-6-O/21) 03.09.2021. PREUZMI
Odluka o poništenju postupka JN "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. godini - ponovljeni postupak (LOT 1, LOT 4, LOT 7 i LOT 10) 02.09.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga u ponovljenom postupku "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. godini" - LOT 18 (01-014-332-P-6/21) 02.09.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka i isporuka ogreva za potrebe Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-379/21) 01.09.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2021. godinu - šesta izmjena + tabelarni prikaz izmjene (01-014-117-6/21) 01.09.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Održavanje ulica i puteva na području opštine Srebrenica u zimskom periodu od 15.11.2021.-15.03.2022. godine" (01-014-378/21) 31.08.2021. PREUZMI
Odluka o poretanju postupka JN "Rekonstrukcija i asfaltiranje na području opštine Srebrenica" (01-014-369/21) 19.08.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju ponovljenog postupka JN "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. god. (01-014-332-P/21) 18.08.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki opštine Srebrenica za 2021. godinu (peta izmjena + tabelarni prikaz - 01-014-117-5/21) 18.08.2021. PREUZMI
Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. god (01-014-332-6/21) 16.08.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN: "Nabavka malog terenskog vozila za potrebe Opštinske uprave Srebrenica" (01-014-339-6/21) 12.08.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN: "Izrada AB mostova na području opštine Srebrenica" (01-014-331-6/21) 06.08.2021. PREUZMI
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke: "Rekonstrukcija i asfaltiranje, te izrada potpornih zidova na području opštine Srebrenica" (01-014-294/21) 03.08.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Izvođenje elektroinstalacionih radova na postavljanju rasvjete za potrebe izložbe <lične priče=""> u okviru obilježavanja 11. jula" (01-014-149-OER/21) 30.07.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Javni prevoz učenika na području opštine Srebrenica u školskoj 2021/2022. godini" (01-014-332/21) 30.07.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Opštine Srebrenica za 2021. godinu - četvrta izmjena + tabelarni prikaz izmjene (01-014-117-4/21) 21.07.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva, te izrada potpornih zidova na području opštine Srebrenica" (01-014-294/21) 21.07.2021. PREUZMI
Ugovor o izvođenju građevinskih i ostalih radova u okviru priprema za obilježavanje 11. jula (01-014-149-U-OGR/21) 05.07.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za JN: "Rekonstrukcija liftova u zgradama u opštini Srebrenica" (01-014-226-6/21) 25.06.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Građevinski i ostali radovi u okviru priprema za obilježavanje 11. jula" (01-014-149-OGR-2/21) 24.06.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Nabavka i isporuka opreme za javni video nadzor na području opštine Srebrenica" (01-014-363-6/21) 24.06.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka kancelarijskog materijala/režijski materijal i toneri" (01-014-198/21) 15.06.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Građevinski i ostali radovi u okviru obilježavanja 11. jula" (01-014-149-GR/21) 09.06.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Nabavka i isporuka opreme za javni video nadzor na području opštine Srebrenica" (01-014-363/20) 08.06.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Asfaltiranje putnih pravaca na području opštine Srebrenica finansiranim sredstvima Vijeća ministara BiH" (01-014-139-O1/21) 08.06.2021. PREUZMI
Odluka o poništenju postupka JN: "Izgradnja AB mostova i uređenje vanjskog prostora na području opštine Srebrenica" (01-014-225-4/21) 08.06.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana JN za 2021. godinu - II izmjena (01-014-117-2/21) 05.06.2021. PREUZMI
Odluka o usvajanju žalbe i stavljanju van snage Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača: "Izrada projektne dokumentacija - Glavni projekat - Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Srebrenici" (01-014-154-О2_21) 05.06.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju ponovljenog postupka JN: "Unapređenje infrastrukture u romskom naselju Panađurište - LOT2 Izgradnja ulične rasvjete" (01-014-164-P/21) 02.06.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Rekonstrukcija liftova u zgradama u opštini Srebrenica" (01-014-226/21) 27.05.2021. PREUZMI
Odluka o ponovnom pokretanju postupka JN: "Unapređenje infrastrukture u romskom naselju Panađurište: LOT 2 - Izgradnja ulične rasvjete" (01-014-164-PP/21) 27.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu nabavke radova "Održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području opštine Srebrenica" (01-014-174-6/21) 26.05.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN: "Izgradnja AB mostova i uređenje vanjskog prostora na području opštine Srebrenica" (01-014-225-1/21) 25.05.2021. PREUZMI
Odluka o izmjenama i dopunama Plana JN za 2021. godinu - I izmjena sa tabelom u prilogu (01-014-117-1/21) 24.05.2021. PREUZMI
Odluka o sufinansiranju vrijednosti nabavke radova "Rekonstrukcija i asfaltiranje priključnog puta za naseljeno mjesto Opetci u opštini Srebrenica" (01-014-168/21) 18.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova: "Izrada prelaznih mostova, potpornih zidova i asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Srebrenica - LOT 1: Izrada prelaznih mostova i potpornih zidova" (01-014-155-O1-LOT1/21) 18.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova: "Izrada prelaznih mostova, potpornih zidova i asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Srebrenica - LOT 1: Asfaltiranje lokalnih puteva"
(01-014-155-O1-LOT2/21)
18.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: "Izrada projektne dokumentacije - Glavni projekat - Izgradnja sportsko-rekreativnog centra u Srebrenici" (01-014-154-O1/21) 18.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: Rekonstrukcija i asfaltiranje priključnog puta za naseljeno mjesto Opetci (01-014-168-6/21) 18.05.2021. PREUZMI
Odluka o poništenju postupka JN: "LOT 2: Izgradnja ulične rasvjete u naselju Panađurište" (01-014-164-6-1/21) 14.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "LOT 1: Asfaltiranje gradske saobraćajnice Panađurište u opštini Srebrenica u dužini od 305 m" (01-014-164-6/21) 14.05.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku: "Nabavka i isporuka tečnog goriva za motorna vozila" (01-014-126-6/21)  05.05.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Održavanje lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca na području opštine Srebrenica (01-014-174/21) 27.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Sanacija fasada na stambenim zgradama u opštini Srebrenica (01-014-134/21) 26.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Rekonstrukcija i asfaltiranje priključnog puta za naseljeno mjesto Opetci u opštini Srebrenica (01-014-168/21) 22.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Unapređenje infrastrukture u romskom naselju Panađurište, opština Srebrenica (01-014-164/21) 21.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Izrada projektne dokumentacije (glavni projekat) za izgradnju sportsko-rekreativni centar Srebrenica (01-014-154/21) 21.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Izrada prelaznih mostova, potpornih zidova i asfaltiranje lokalnih puteva na području opštine Srebrenica (01-014-155/21) 20.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Asfaltiranje putnih pravaca na području opštine Srebrenica finansiranim sredstvima Vijeća ministara BiH (01-014-139/21) 19.04.2021. PREUZMI
Odluka o pokretanju postupka JN - Nabavka i isporuka tečnog goriva za motorna vozila (01-014-125/21) 05.04.2021. PREUZMI
Plan Javnih nabavki Opštinske uprave Srebrenica za 2021. godinu sa tabelarnim prikazom 05.04.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponođača "Održavanje puteva na području opštine Srebrenica" (01-014-99-2/20) 09.03.2021. PREUZMI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga i to: "Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu - zimsko održavanje (15.11.2020.-15.03.2021.) - LOT 2" (01-014-544-O-PP/20) 18.01.2021. PREUZMI