SREBRENICA

SREBRENICA (7)

Četvrtak, 19 Mart 2020 10:23

Korona virus - informacije

19. mart 2020. godine, 08.00 časova

Na području opštine Srebrenica nema potvrđenih/prijavljenih osoba inficiranim korona virusom (COVID-19).

Na području opštine Srebrenica prijavljeno je 44 osobe koje se vode na kućnoj izolaciji, ali nemaju simptome novog korona virusa. Osobe se uredno javljaju JZU "Dom zdravlja" Srebrenica, a njihovo kretanje kontroliše nadležna zdavstvena i sanitarna inspekcija.

Na sjednici Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica koji je održan 18. marta 2020. godine, doneseni su sljedeći zaključci i naredbe:

  1. Naredba o ograničavanju rada Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica;
  2. Naredba o ograničavanju rada trgovinskih radnji i trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi na području opštine Srebrenica;
  3. Naredba o zabrani rada Javne ustanove Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica sa Dječijom igraonicom u Skelanima;
  4. Naredba o zabrani rada ugostiteljskih objekata, ugostiteljskih objekata u sklopu trgovinskih radnji, ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi, kladionica i uslužnim djelatnostima/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan kontakt sa klijentima (frizerski saloni) osim taksi službe na području opštine Srebrenica;
  5. Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 18.03.2020. godine
Petak, 10 Novembar 2017 12:10

Zdravstvene i socijalne ustanove

FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS, PJ Srebrenica
Adresa: Rudarska 1, 75430 Srebrenica
Broj telefona: +387 56 385 498


JU "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" Srebrenica
Adresa: Vase Jovanovića bb, 75430 Srebrenica
Broj telefona: +387 56 445 210; 445 212


JZU "DOM ZDRAVLJA" Srebrenica
Adresa: Maršala Tita bb, 75430 Srebrenica
Broj telefona: +387 56 440 202


VETERINARSKA STANICA SREBRENICA
Adresa: Maršala Tita bb, 75430 Srebrenica
Broj telefona: +387 56 440 850

Opštinska izborna komisija Srebrenica obavještava sve političke stranke, udruženja građana i  građane opštine Srebrenica da je Skupština opštine Srebrenica na sjednici održanoj dana 03.03.2017. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica Opštine Srebrenica. Odluka je stupila na snagu 03.03.2017. godine.

Izbori će biti održani u svim mjesnim zajednicama na području opštine Srebrenica dana 07. 05. 2017. godine (nedelja) u vremenuod 9.00 do 17.00 časova.

Izbore za savjete mjesnih zajednica sprovodi Opštinska izborna komisija Srebrenica i birački odbori u skladu sa odgovarajućim odredbama Izbornog zakona Republike Srpske, Izbornog zakona Bosne  i  Hercegovine, Zakona o lokalnoj samoupravi, Uputstva o organizovanju i sprovođenju izbora za članove savjeta mjesne zajednice i Statuta opštine Srebrenica.

Sve obrasce vezane za sprovođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica možete pronaći na linkovima koji se nalaze ispod teksta.

 

Napomena: Obrasce možete preuzeti na latiničnom i ćiriličnom pismu.

 

R/br

Naziv dokumenta/obrasca

LATINICA

ЋИРИЛИЦА

1.

Obavještenje Opštinske izborne komisije Srebrenica o izborima za članove Savjeza MZ

LINK

ЛИНК

2.

Izborni zakon Republike Srpske

LINK

 

3.

Uputstvo o organizovanju i sprovođenju izbora za članove Savjeta mjesne zajednice

LINK

 
4. Uputstvo o rokovima za provođenje izbora u Mjesnim zajednicama LINK  

5.

Obrazac deponovanih potpisa ovlaštenih predstavnika predlagača kandidatske liste

LINK

ЛИНК

6.

Zahtjev za ovjeru kandidatske liste kandidata za članove Savjeta MZ (Obrazac br. 1)

LINK

ЛИНК

7.

Lista kandidata (Obrazac br. 2)

LINK

ЛИНК

8.

Lista građana predlagača kandidata za članove Savjeta MZ (Obrazac br. 2.1)

LINK

ЛИНК

9.

Kandidatski obrazac (Obrazac br. 3)

LINK

ЛИНК

10.

Izjava kandidata o prihvatanju kandidature (Obrazac br. 4)

LINK

ЛИНК

11.

Zahtjev za akreditovanje predstavnika ovlašćenog predlagača (Obrazac br. 5)

LINK

ЛИНК

12.

Izjava o poštivanju tajnosti glasanja (Obrazac br. 6)

LINK

ЛИНК

13.

Izjava predloženog člana biračkog odbora

LINK

ЛИНК

Četvrtak, 24 Novembar 2016 14:20

Srebrenica

SREBRENICA

Opština Srebrenica smještena je u sjevero-istočnom dijelu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, unutar velikog zavoja srednjeg toka rijeke Drine, gdje prirodna bogatstva i ljepote čine najveći dio srebreničke turističke ponude. Sudeći prema rimskoj geografskoj karti iz tog doba širi prostor oko Srebrenice se nazivao Argentarija-srebrenišće, iz čega je ustvari i nastalo ime današnjeg grada Srebrenica.

Zbog prijatnog, šumovitog ambijenta crnogorične i bjelogorične šume koja se neposredno spušta do samih gradskih ulica i parkova, izvorišta mnogobrojnih ljekovitih voda, povoljne ruže vjetrova, Srebrenica već odavno nosi epitet ekološki čiste sredine i vazdušne banje.

Neprikosnoveni pejzaži, divlje životinje, pančićeva omorika i drugi rijetki primjeri iz biljnog i životinjskog svijeta mogu se zabilježiti i okom kamere tokom plovidbe jezerom Perućac, između Bajine Bašte i Višegrada, u dužini od 40 km. Rijeka Drina poznata je kao kolijevka splavarenja, a okolni brdsko-planinski dio Srebrenice kao predio sa brojnim vidikovcima i među najatraktivnijim lovištima Republike Srpske.

SREBRENICA KROZ ISTORIJU

Prostor koji danas gravitira Srebrenici ima izuzetno zanimlјivu istoriju i bogatu kulturno-istorijsku baštinu. Prvi put Srebrenica se spominje u Dubrovačkim izvorima 1352. godine. Naselјavana još u praistoriji, bila je viševjekovno boravište Ilira. Eksploatacija olova i srebra sa područja Srebrenice koju su započeli Iliri, bila je glavni razlog za dolazak Rimlјana u Srebrenicu, što je u velikoj mjeri usmjerilo dalјi tok historijskih dešavanja na ovom prostoru.

Početak eksplotacije rude u Rudniku Sase pominje se u III vijeku nove ere. Nazvana "Domavija", puni procvat doživlјava u III vijeku za vrijeme vladavine cara Septimija Severa (222-235. g.) kada broji oko 30.000 stanovnika, te predstavlјa jedno od najvećih naselјa u Europi.

Dolaskom slavenskih plemena početkom VI vijeka i raspadom rimskog carstva, "Domavija" gubi na značaju.

Za odbranu rudnog blaga podignuta su četiri utvrđenja sa kamenim kulama i visokim zidovima.

ATRAKTIVNOSTI

Hidroakumulacija Perućac je dobijena pregrađivanjem Drine betonskom branom dužine 461 m i visine 90 m sa akumulacijom od 340 hm³ vode. Tako je cijeli tok Drine u jednom dijelu, prestao da bude tok i postao jezero dugo 52 km (do mosta kod Višegrada iz XVI vijeka-koga je Ivo Andrić opisao u svom čuvenom romanu).

Jezero je zanimlјivo po organizovanim turističkim putovanjima brodicama, kojima ćete ploviti sve do Višegradske ćuprije.

Stari grad Klotjevac ima sve karakteristike srednjevijekovne bosanske tvrđave. Izgrađen je na brdu u blizini rijeke Drine sa zapanjujućim pogledom na kanjon. Zbog nepristupačnog terena, samo najhrabriji avanturisti mogu kroz neopisivu lјepotu doći do kanjona.

Stari grad Srebrenica sagrađen je po dolasku turske uprave, za potrebe vojske i logistike, nadomak današnjeg urbanog centra. Kao i za druge srednjovjekovne tvrđave karakteristično je da su sagrađene na teško pristupačnim mjestima, na kojima je moguć prilaz samo sa jedne strane.

VJERSKI TURIZAM

U blizini antičkog lokaliteta Domavija na području opštine Srebrenica, a na 15 km od Drine nalazi se manastir Sase posvećen Svetoj Trojici. Podignut je polovinom XIV vijeka, a prema predanju gradioga je car Uroš Nemanjić.

Kako je područje Sasa i okoline još od Rimlјana poznato po nalazištima srebra, cinka i olova, pretpostavlјa se da je manastir podignut zbog radnika u rudnicima koji su bili pravoslavne vjere. Kada su Turci osvojili Bosnu, rudnici su zapušteni, a sa njima i manastir Sase.

Tek polovinom XIX vijeka saški rudari otkopali su manastirske temelјe i na njima sagradili novu crkvu i posvetili je Svetom apostolu Petru.

KULTURNI TURIZAM

"Rimski municipijum" u Skelanima jedan je od najznačajnijih arheoloških lokaliteta ne samo na području Republike Srpske, nego Bosne i Hercegovine i regiona.

Grad se nalazio u rimskoj pokrajini Dalmacija, na području bogatom, ne samo vodom, već i rudama. Bio je to veliki grad, sa palatama, bogato dekorisanim vilama i drugim objektima.
To potvrđuju i tri lokacije na kojima su rađena arheološka istraživanja – Brankova njiva, Ankino dvorište i Zadružni dom.

Na lokaciji Zadružnog doma izvršena su i najveća istraživanja. Tu se nalazi rimska vila rustika koja je prošle godine otkrivena na 900 metara kvadratnih, a u kojoj je pronađen hipokaust, odnosno podno grijanje.

TURISTIČKE INFORMACIJE

Turistička organizacija Srebrenica
Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica
Tel/faks: +387 56 440 072

Četvrtak, 24 Novembar 2016 13:07

Obrazovne i kulturne ustanove

JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica

Adresa: Maršala Tita b.b., 75430 Srebrenica

Telefon: +387 56 440-917

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Direktor: Tifa Efendić

Odlukom Skupštine opštine Srebrenica iz 2006. godine obnavlja se djelatnost obdaništa "Poletarac", gdje je utvrđen naziv ove javne ustanove koji glasi: Javna ustanova Dječije obdanište "Poletarac" Srebrenica.

U skladu sa Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske u mjesecu septembru 2013. godine Odlukom Skupštine opštine Srebrenica promjenjen je naziv ove ustanove u JU Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica.

Vaspitno-obrazovni program rada ove ustanove obuhvata cjelodnevni boravak djece u sedam vaspitnih i jasličkih grupa: mlađa jaslička, starija jaslička, mješovita jaslička grupa, mlađa vrtićka, srednja vrtićka, mješovita vrtićka, te dvije starije vrtićke grupe. Matična ustanova obuhvata 117 polaznika.

Pored matične ustanove koja je smještena u centru grada, u sklopu organizacione jedinice postoji igraonica u Skelanima. Cjelodnevnim boravkom u organizacionoj jedinici u Skelanima obuhvaćeno je oko 21 dijete tokom cijele godine.

Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja realizuje se kroz rad grupe "Predškolarac" u matičnoj ustanovi, a podržan je od strane
Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske u trajanju od tri mjeseca.

Opština Srebrenica sufinansira troškove rada Dječijeg vrtića, dok se minimalnom naplatom od roditelja pokrivaju materijalni troškovi.

Pored vaspitno-obrazovnih aktivnosti po programu Ustanove uz saradnju volontera djeca iz vrtića imaju časove muzike i plesa.

 

JU "OŠ Kosta Todorović" Skelani
Adresa: Skelani
Telefon: +387 56 471-107
e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Direktor: Ljubimko Katanić

Podaci o osnivanju škole u Skelanima datiraju još od 1903. godine, kada je Vlada Austrougarske počela sa otvaranjem škola na području regije Birač. Godine 1960. škola u Skelanima je proglašena centralnom školom, a kao područje četvororazredne škole pripojene su joj škole u Crvici, Kostolomcima i Pećima.

 

JU "Prva osnovna škola" Srebrenica
Adresa: Milivoja Mičića b.b., 75430 Srebrenica
Telefon: +387 56 440-266
e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Direktor: Snježana Jandrić

Narodna osnovna škola u Srebrenici, kao škola novog tipa, počela je sa radom školske 1886/87. godine i prva je takva škola u našem kraju.

Prvi učitelј bio je Milovan Stanišić.

Prva školska zgrada, sa tri učionice, zbornicom i stanom za učitelјa, sagrađena je 1905. godine.
Sadašnja zgrada Centralne škole sagrađena je 1975. godine.

Integracijom škola koja je izvršena 1962. godine na prostoru opštine Srebrenica od tadašnjih 28 formirano je 7 matičnih, centralnih škola.

U sastavu JU „Prva osnovna škola“ danas osim Centralne škole u Srebrenici rade još i Područna škola Potočari (I - IX raz.) i Područna odjelјenja (I-V raz.): Sase, Osat, Osmače, Sućeska i Žutica.

Škola ukupno ima 34 odjelјenja.

 

JU "Srednjoškolski centar" Srebrenica
Adresa: Milivoja Mičića b.b., 75430 Srebrenica
Telefon: +387 56 440-713
e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Direktor: Sanja Močević

Web stranica Škole: https://www.sscsrebrenica.com/

Gimnazija u Srebrenici počela je sa radom u septembru 1961. godine.

U martu 1973. godine Skupština opštine Srebrenica osnovala je Rješenjem broj 01-022-7/73 od 30.3.1973. godine Srednjoškolski centar Srebrenica.

U proteklim godinama u Centru su se obrazovali učenici u zanimanjima u skladu sa potrebama tržišta Opštine i šireg područja.

U školskoj 2022/23. godini obrazujemo ukupno 341 učenika u gimnaziji - opšti smjer i strukama: zdravstvo, polјoprivreda i prerada hrane i ostale djelatnosti.

MISIJA

Mi smo škola sa bogatom tradicijom, sa mladim i stručnim nastavnim kadrom, koja svojom otvorenošću ka savremenim pristupima i uspješnim vaspitno-obrazovnim radom, doprinosi razvoju učeničkih potencijala u sticanju i primjeni znanja.

VIZIJA

Želimo da u savremenijim prostorno-tehničkim uslovima unapredimo nastavu i postignuća učenika, vodeći računa o zaštiti, podizanju nivoa motivacije i aspiracije svih učesnika u procesu obrazovanja i vaspitanja, u čemu će nam važan partner biti roditelјi i društvena sredina u kojoj škola živi i radi.

 

JU "Narodna biblioteka Srebrenica"
Adresa: Srebreničkog odreda bb, Srebrenica
Telefon : 056/440-899
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Direktor: Jovana Rakić

Biblioteka u Srebrenici osnovana je 1959. godine, dok pun naziv JU “Narodna biblioteka Srebrenica” nosi od 2006. godine. Prostorije Biblioteke nalaze se u Kulturnom centru Srebrenica i raspolaže sa 444 metra kvadratna. Odjeljenja biblioteke dostupna korisnicima su Pozajmno odjeljenje, Dječije odjeljenje, Odjeljenje stručne literature čiji fond je u slobodnom pristupu dok je fond Referalne zbirke, Zbirke stare i rijetke knjige, Zavičajne zbirke zatvorenog tipa i publikacije mogu koristiti samo korisnici u prostorijama ustanove. U sklopu Biblioteke od 1985. godine funkcioniše Muzejska zbirka etnološko-arheološkog tipa. Radi iskazanih potreba i pristupačnosti uslugama Biblioteke u Skelanima je 2010. godine otvoreno Područno odjeljenje Skelani koje se nalazi u zgradi “Skelanka”.

U funkciji ostvarivanja opšteg interesa u bibliotečko-informacionoj djelatnosti Biblioteka obrađuje i daje na korištenje bibliotečku građu, promoviše bibliotečku djelatnost, knjigu i čitanje kroz aktivnosti i manifestacije koje u toku godine organizuje, obogaćuje i štiti bibliotečku građu s posebnim akcentom na specijalne zbirke kao što su Zavičajna zbirka i Zbirka stare i rijetke knjige.
Fond Biblioteke sadrži preko 39 hiljada monografskih publikacija, značajan broj serijskih publikacija kao i neknjižnu građu, koja se čuva u okviru Zavičajne zbirke.

 

JU "Kulturni centar" Srebrenica
Adresa: Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica
Telefon: +387 56 440-235
e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,
v d Direktor: Almir Salihović

JODP Dom Kulture osnovan je 1986.godine a preregistracijom je 17.11.2008.godine preimenovan u JU “Kulturni centar Srebrenica“ Srebrenica, s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana opštine Srebrenica. Kulturni centar se nalazi u objektu površine 2845 m2 koji je u vlasništvu Opštine Srebrenica, te je dat na korištenje i upravljanje ovoj Ustanovi. U sklopu istog su smješteni i funkcioniše više javnih ustanova i udruženja, kao što su JP RTV Srebrenica, Narodna biblioteka, Muzejska zbirka, Turistička organizacija Srebrenice, te nekoliko drugih udruženja građana.
Centar posjeduje opremu za izvođenje različitih kulturnih sadržaja, kao što su pozorišne predstave, kino projekcije, različite prezentacije i promocije, seminare okrugle stolove i sl.
Raspolažemo sa dvije tehnički opremljene sale sa preko 400 mjesta, kao i galeriju na kojoj se organizuju različite izložbe i promocije.
Zvanična namjena korištenja objekata je: Djelatnost prikazivanja filmova, organizacija poslovnih sajmova, obrazovanje, izvođačka umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, rad umjetničkog objekta, djelatnost biblioteka i arhiva, djelatnost muzeja, zabavne i rekreativne djelatnosti.

 

JU Arheološki muzej "Rimski municipium"
Adresa: Glavna b.b., 75436 Skelani
Telefon/Fax: +387 56 471-029
e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Direktor: Pejić Bojan

Arheološka otkrića na lokalitetu Skelani u Opštini Srebrenica iz septembra 2008. godine animirali su stručnu i naučnu javnost, kao i institucije Republike Srpske na čelu sa Ministarstvom prosvjete i kulture da, shodno značaju otkrića za ukupnu kulturnu baštinu na teritoriji Republike Srpske i BiH, pristupe sagledavanju svih potrebnih aktivnosti kako bi lokalitet u što skorijem periodu bio dostupan javnosti.

U skladu sa značajem lokaliteta, vlada Republike Srpske 2010.godine donosi odluku da lokalitet Zadruzni dom u Skelanima bude proglašen kulturnim dobrom od posebnog značaja, kao I odluku o osnivanju JU Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani.

Sistematska arheološka istraživanja na lokalitetu Zadružni dom počinju 2014. godine pod rukovodstvom dr. Nadežde Gavrilović-Vitas. Od 2015. godine istraživanjima rukovodi mr. Ivana Grujić. Iskopavanja su nastavljena u sezonama 2015, 2016, 2018 I 2019. godine.

Na ovom lokalitetu je otkrivena rimska vila sa podnim grijanjem,mozaicima I zidnim freskama. Datovana je u drugu polovinu IV vijeka. Otkriveno je oko 140 kvadratnih metara mozaika. Najveći dio je konzerviran in situ, dok je ostatak prenijet u izložbeni proctor muzeja u Crvici gdje je započeta njihova rekonstrukcija.

Rekonstrukcijom jednog dijela mozaika otkriven je centralni motiv kompozicije u prostoriji K rimske vile,glava Meduze Motiv Meduze iz Skelana pokazuje ikonografske I stilske paralele sa nalazima iz Medijane I Sirmijuma iz prve polovine IV vijeka.

Istraživanja kojima je rukovodila mr Ivana Grujić su pokazala da je ova rimska vila naslojena direktno na objekte iz starijeg perioda,iz prvog idrugog vijeka naše ere, odnosno sa početka rimske uprave na ovim prostorima.

Na osnovu arheoloških I epigrafskih istraživanja je utvrđeno da je upravo u Skelanima bilo sjedište municipium Malvesiatiuma. Ne treba gubiti iz vida da obim I veličina ovog municipiuma još nisu ustanovljeni. Tek će dalja istraživanja ustanoviti koliki je bio njegov ager I značaj u antičkom dobu. Dosadašnja istaživanja predstavljaju samo djelić, jednu kockicu mozaika bogate antičke prošlosti Malvesiacijuma, rimskog grada pod zemljom.

Srijeda, 23 Novembar 2016 21:11

Mjesne zajednice Srebrenice

Na osnovu potvrđenih rezultata izbora članova Savjeta mjesnih zajednica opštine Srebrenica koji su bili održani dana 28.05.2017. godine, Opštinska izborna komisija Srebrenica je izvršila dodjelu mandata.
Nakon konstitutivnih sjednica Savjeta mjesnih zajednica, izabrani su i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica, kako slijedi:

1. MZ Skelani - Đukić Milan;
2. MZ Crvica - Marković Miladin;
3. MZ Kostolomci - Ivanović Ilija;
4. MZ Krnjići - Mićić Marko;
5. MZ Toplica - Blagojević Rajka;
6. MZ Sase - Đokanović Dragan;
7. MZ Radoševići - Hodžić Bego;
8. MZ Ratkovići - Stanojević Milan;
9. MZ Potočari - Avdić Ibrahim;
10. MZ Srebrenica - Stevanović Milan;
11. MZ Podravanje - Lazarević Mladen;
12. MZ Osatica - Hamzić Enver;
13. MZ Orahovica - Tanasijević Dalibor;
14. MZ Vijogor - Milovanović Miloš;
15. MZ Brežani - Rankić Milan;
16. MZ Gostilj - Milinković Vlado;
17. MZ Luka - Zulanović Hamo;
18. MZ Skenderovići - Atić Sevdet;
19. MZ Sućeska - Husejnović Hamdija.

Srijeda, 23 Novembar 2016 12:58

Važniji telefonski brojevi

R/br.

Naziv ustanove, preduzeća, organizacije

Adresa

Telefon

Faks

e-Mail

1.

Opština Srebrenica

Srebreničkog odreda b.b.

056/445-500

056/445-233

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2.

MUP RS, PS Srebrenica

Maršala Tita b.b.

056/445-400

056/440-592

/

3.

Teritorijalna vatrogasna jedinica

Maršala Tita b.b.

056/440-833

/

/

4.

Dom zdravlja Srebrenica

Maršala Tita b.b.

056/440-202

/

/

5.

Veterinarska stanica

Maršala Tita b.b.

056/440-850

/

/

6.

Komunalno preduzeće "Polet"

Srebreničkog odreda b.b.

056/441-001

/

/

7.

BIRO – Zavod za zapošljavanje

Srebreničkog odreda b.b.

056/440-132

/

/

8.

Pošte RS, PJ Srebrenica

Maršala Tita b.b.

056/440-135

/

/

9.

Kulturni centar Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

056/440-235

/

/

10.

Narodna biblioteka Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

056/440-899

/

/

11.

JS "RTV Srebrenica"

Vase Jovanovića b.b.

056/440-539

056/440-626

/

12.

Memorijalni centar Srebrenica

Potočari b.b.

056/440-082

056/440-874

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

13.

MHERS Elektrodistribucija, PJ Srebrenica

Maršala Tita b.b.

056/440-610

056/440-792

/

14.

Nova Banjalučka Banka, PJ Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

056/440-269

/

/

15.

Nova Banka Bijeljina, PJ Srebrenica

Trg Mihajla Bjelakovića b.b.

056/445-020

/

/

16.

Zvorničanka i Z-Market

Trg Mihajla Bjelakovića b.b.

056/445-275

/

/

17.

Fond PIO RS, Srebrenica

Rudarska 1

056/385-498

/

/

18.

Centar za socijalni rad

Vase Jovanovića b.b.

056/445-210

/

/

19.

Banja Guber a.d. Srebrenica

Crni Guber b.b.

056/440-391

/

/

20.

Prva Osnovna škola Srebrenica

Milivoja Mičića b.b.

056/440-216

/

/

21.

Srednjoškolski centar Srebrenica

Maršala Tita b.b.

056/440-713

/

/

22.

Osnovna škola "Kosta Todorović" Skelani

Skelani b.b.

056/471-107

/

/

23.

Dječiji vrtić "Poletarac" Srebrenica

Milivoja Mičića b.b.

056/440-917

24.

Rudnik Boksita A.D. Srebrenica

Milivoja Mičića b.b.

056/441-002

/

/

25.

Fabrika za pocinčavanje A.D. Srebrenica

Donji Potočari

056/440-812

/

/

26.

Autobuska stanica Srebrenica

Maršala Tita b.b.

056/440-800

056/440-024

/

27.

Zeleni Jadar

Crni Guber br. 1

056/440-751

/

/

28.

Šume RS, Š.G. Drina Srebrenica

Crni Guber br. 1

056/440-878

/

/

29.

ENERGOINVEST 11. MART AD, Srebrenica

Potočari b.b.

056/440-895

/

/

30.

UNDP Srebrenica

Srebreničkog odreda b.b.

056/441-000

056/440-779

/

31.

Turistička agencija "Guber turs" Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

061/734-688

/

/

32.

Lovačko društvo "Javor" Srebrenica

056/440-492

/

/

33.

KUD "Vaso Jovanović" Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

061/292-948

/

/

34.

Ekoštamparija Srebrenica

Srebreničkog odreda b.b.

056/440-382

/

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

35.

Kuća povjerenja Srebrenica

Srebreničkog odreda b.b.

056/440-322

/

/

36.

Turistička organizacija Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

056/440-072

/

/

37.

Udruženje "Prijatelji Srebrenice"

Trg Mihajla Bjelakovića b.b.

056/440-165

056/440-465

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

38.

Udruženje "Sara" Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

056/440-620

/

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

39.

Udruženje "Srebrenica `99"

Vase Jovanovića b.b.

056/440-609

/

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

40.

Udruženje "Drina" Srebrenica

Srebreničkog odreda Sol/1

056/445-080

/

41.

Udruženje "Biznis centar" Srebrenica

Vase Jovanovića b.b.

056/440-180

/

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

42.

Omladinski savjet Srebrenice

Maršala Tita b.b.

056/441-011

/

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

43.

HO Međ. forum solid. – EMMAUS

Donji Potočari b.b.

056/440-714

/

/

44.

Motel "Misirlije", vl. Purković A.

Učina Bašča

056/445-295

056/445-296

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

45.

Motel "Alić" Srebrenica

062/966-258

/

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.