OPŠTINSKA UPRAVA
Ponedjeljak, 10 Maj 2021 12:36

PROGRAM RADA NAČELNIKA OPŠTINE ZA 2021. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Izvještaj o radu načelnika opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
2. Program rada načelnika opštine Srebrenica za 2021. godinu LINK
Ponedjeljak, 10 Maj 2021 12:20

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2021. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
Utorak, 27 Avgust 2019 12:47

  E-MATIČAR

Sa zvanične internet-stranice Opštinske uprave Srebrenica možete poslati obrazac zahtjeva za izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, odnosno, uvjerenja iz knjige državlјana.

Molimo Vas da izaberete jednu od ponuđenih opcija, odnosno, popunite i pošalјete obrazac i da postupite po uputstvu koje ćete dobiti na elektronsku adresu koju ste naveli u obrascu.

Nakon što postupite po uputstvu, Odjeljenje za opštu upravu - matična evidencija, će Vam poslati tražena dokumenta poštom na adresu koju ste naveli u obrascu.

Molimo Vas da imate u vidu da brzina kojom ćete dobiti pošilјku sa traženim dokumentima ne zavisi od Odjeljenja za opštu upravu - matične evidencije.

Petak, 11 Januar 2019 14:21

NA OVOJ STRANICI ĆEMO PRIKAZIVATI KATALOGE I PUBLIKACIJE KOJE PROMOVIŠU KULTURNA, SPORTSKA, PREDUZETNIČKA I DRUGA DEŠAVANJA SA PODRUČJA NAŠE OPŠTINE
SVI DOKUMENTI ĆE BITI PRIKAZANI U PDF FAJLU ILI SLIKOVNOJ ILUSTRACIJI

 

brosura icon     

 

jica katalog    

Petak, 24 Mart 2017 07:58

ŠEF KABINETA NAČELNIKA OPŠTINE SREBRENICA

Milovanović Vladan

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 507; 445 232

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ponedjeljak, 28 Novembar 2016 13:13

m grujicic04NAČELNIK OPŠTINE SREBRENICA

Mladen Grujičić

Srebreničkog odreda b.b., 75430 Srebrenica

Tel/faks: +387 56 445 514; 445 233

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Kratka biografija:

Mladen Grujičić rođen je 13. aprila 1982. godine u Srebrenici, po struci je diplomirani inženjer tehnologije.

Oženjen je i otac dvoje djece. Član je porodice poginulog borca.

Karijeru nakon završenih studija započinje u privredi, a nakon toga prelazi u srednju školu kao profesor na hemijskoj grupi predmeta u Srednjoškolskom centru u Srebrenici.

Više godina vodi opštinsku organizaciju porodica zaroblјenih i poginulih boraca i nestalih civila u Srebrenici, a od republičke organizacije proglašen je "Humanistom godine" za 2010 godinu.

Na lokalnim izborima 02. oktobra 2016. godine izabran je za načelnika opštine Srebrenica.


Program djelovanja u mandatu načelnika opštine zasnivaće se na nekoliko glavnih tačaka, i to:

 • Uspostavlјanje partnerstva sa građanima;
 • Uspostavlјanje efikasne i transparentne javne uprave;
 • Stvaranje povolјnog poslovnog ambijenta za investitore;
 • Tješnja saradnja sa Vladom Republike Srpske i predsjednikom Republike Srpske kroz aktiviranje Odluke Vlade Republike Srpske iz 2007. godine o Srebrenici kao području od posebne socio-ekonomske brige, kao i sa ostalim institucijama u BiH;
 • Iskorišćavanje prirodnih resursa (Banja Guber, Rudnici, Šume) kroz povećanje naplate koncesionih naknada i ulaganje u razvojne programe;
 • Podsticanje održivih biznisa i podrška otvaranju novih radnih mjesta;
 • Uspostavlјanje Nacionalnog parka na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Akcenat na ruralnom razvoju (putna infrastruktura, ulaganje u polјoprivrednu proizvodnju kroz podsticaje i projekte);
 • Aktiviranje protivgradne preventive na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Politika podrške mladim kadrovima;
 • Saradnja sa nevladinim sektorom;
 • Saradnja sa međunarodnim organizacijama (OSCE, OHR, UNDP...) i Ambasadama;
 • Saradnja sa vjerskim zajednicama u svrhu izgradnje povjerenja među građanima različitih vjeroispovjesti;
 • Podrška organizacijama boračkih kategorija i kategorija porodica poginulih;
 • Podrška organizacijama obilježavanja stradanja na teritoriji opštine Srebrenica;
 • Saradnja sa susjednim opštinama kao i podsticanje prekogranične saradnje;
 • Jačanje socijalne politike;
 • Jačanje primarne zdravstvene zaštite kao i podrška obrazovnim ustanovama;
 • Promovisanje bogatog kulturno-istorijskog naslijeđa i turističkih potencijala Srebrenice;
 • Posebna podrška porodici, sportu, kulturi i omladini kroz uspostavlјanje savjeta kao aktivnih tijela;
Utorak, 22 Novembar 2016 14:50

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2021. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2021. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

DOKUMENTI OPŠTINSKE UPRAVE SREBRENICA

R/br NAZIV DOKUMENTA  
  Plan zapošljavanja Opštinske uprave Srebrenica za 2022. godinu (01-014-8/22 od 13.01.2022. god.) LINK
- Plan zapošljavanja Opštinske uprave Srebrenica za 2021. godinu (01-014-182/21 od 29.04.2021. god.) LINK
- Pravilnik o uslovima, načinu, postupcima i kriterijima dodjele studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. godini (01-014-138-P /20 od 15.04.2021. god.) LINK
- Pravilnik o uslovima i načinu dodjele sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica (01-014-541-P-3/20 od 26.04.2021.) LINK
- Odluka o dodjeli finansijskih sredstava malim i srednjim preduzećima (MSP) i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica (01-014-541-O-3/20 od 13.04.2021.) LINK
- Pravilnik o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na nadoknadu troškova prevoza dolazak na posao i povratka s posla za zaposlene u Opštinskoj upravi Srebrenica (01-014-502-1/20) LINK
- Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima u Opštini Srebrenica (01-014-62-1/20 od 25.02.2020.) LINK
- Akcioni plan zapošljavanja u opštini Srebrenica za 2020. god. (ODLUKA) LINK
- Akcioni plan zapošljavanja u opštini Srebrenica za 2020. god. LINK
- Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2020. godini (01-014-05/20 do 05.01.2020.) LINK
- Program rada Načelnika opštine Srebrenica u 2020. godini (01-014-SL/19 od 20.12.2019. god.) LINK
- Strategija razvoja opštine Srebrenica za period 2018.-2022. god. LINK
- Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2019. godini (01-014-11/19 do 15.01.2019.) LINK
- Program rada Načelnika opštine Srebrenica u 2019. god. (01-014-SL/18 od 25.12.2018. god.) LINK
- Pravilnik o evidenciji radnog vremena u Opštinskoj upravi Srebrenica (01-014-58-P/19 od 11.02.2019. god.) LINK
- Plan zapošljavanja u Opštinskoj upravi Srebrenica u 2018. godini LINK

-

Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o platama i drugim naknadama u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica broj 01-014-298/14 od 08.05.2014. god. LINK
- Oglas o opterećenju/uspostavljanju prava građenja na nekretninu-zemljištu označenom kao k.č. 7/7 k.o. Srebrenica radi izgradnje poslovnog objekta LINK
- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Srebrenica LINK
- Kolektivni ugovor za zaposlene u lokalnoj samoupravi opštine Srebrenica LINK
- Plan zapošljavanja Opštinske uprave u 2017. godini LINK
- STATUT OPŠTINE SREBRENICA - 14. MAJ 2018. GODINE LINK
- Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2016. godinu LINK
- Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godinu LINK
- Program korištenja prihoda od posebnih namjena za šume u 2015. godini LINK
- Izvještaj o radu Načelnika opštine Srebrenica za 2014. godinu LINK
- Program rada Načelnika opštine Srebrenica za 2015. godninu LINK

 

R/br PRAVILNICI I UPUTSTVA  
1. Uputstvo o socijalno-neprofitnom stanovanju na području opštine Srebrenica LINK
2. Pravilnik o korištenju društvenih medija LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2020. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2020. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
4. Funkciona klasifikacija budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
5. Odluka o usvajanju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK
6.. Odluka o izvršenju budžeta Opštine Srebrenica za 2020. godinu LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2019. GODNIU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2019. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2017. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - PRIHODI LINK
2. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI SA AMANDMANIMA LINK
3. Budžet Opštine Srebrenica za 2017. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK

 

REBALANS BUDŽETA OPŠTINE SREBRENICA IZ 2015. GODINE I BUDŽET OPŠTINE SREBRENICA ZA 2016. GODINU

R/br NAZIV DOKUMENTA  
1. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI LINK
2. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
3. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI LINK
4. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
5. Rebalans Budžeta Opštine Srebrenica za 2015. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK
6. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI LINK
7. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - PRIHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
8. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI LINK
9. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI PO KORISNICIMA LINK
10. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - RASHODI (ekonomska klasifikacija) LINK
11. Budžet Opštine Srebrenica za 2016. godinu - FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA LINK

 

 

 

Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:24

STRUČNA SLUŽBA NAČELNIKA OPŠTINE I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Šef službe: MILOVANOVIĆ VLADAN

Tel/faks: +387 56 445 507; 445 233

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Stručna služba načelnika opšine i zajednički poslovi obavlja sljedeće poslove: vodi protokolarne aktivnosti, vrši informisanje, otvaranje pošte naslovljene na Načelnika opštine, kao i razvođenje primljene pošte, pruža materijalnu i operativno-tehničku podrška opštinskoj upravi, pruža korištenje i zaštita materijalno-tehničkih sredstava, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika opštine, u saradnji sa odjeljenjima opštinske uprave priprema opšta i pojedinačna akta koja donosi Načelnik opštine, priprema materijale za sjednice kolegija Načelnika opštine i na tim sjednicama vodi zapisnike, organizuje prijem i sačinjava protokol značajnih delegacija koje posjećuju Načelnika opštine, organizuje “prijem građana“ u Kabinetu načelnika opštine, prema terminima koje odredi Načelnik opštine, obezbjeđuje sprovođenje odluka koje donosi Načelnik opštine, odobrava korištenje službenih automobila u svrhu obavljanja službenih poslova i obezbjeđuje materijalna davanja u istu svrhu, obavlja poslove telefonskih usuga za načelnika i zamjenika načelnika opštine, organizuje prijem posjetilaca u kabinetu načelnika opštine, vodi poslove planiranja i upravljanja ljudskim resursima, te provođenje najkvalitetnijih kadrovskih rješenja, vodi poslove evidencije prisustva zaposlenih i poštivanja kodeksa ponašanja i oblačenja, obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine.

Odsjek za pomoćne i zajedničke poslove obavlja sljedeće poslove: vodi održavanje komunikacionog sistema “Srebrenica – digitalni grad”, kreiranja i uređuje oficijelne opštinske stranice, vrši fotografisanje bitnih detalja za rad i promociju opštinske uprave, pruža operativno-tehničke pomoći stručnoj službi SO Srebrenica prilikom izdavanja i štampanja biltena opštine Srebrenica, organizuje održavanje voznog parka i parking prostora, vrši fizičko obezbjeđenje zgrade, organizuje tekuće i tehničko održavanje i zagrijavanje poslovnih prostorija zgrade, održavanje higijene u radnim prostorijama, vrši poslove štampanja, kopiranja i umnožavanja materijala za potrebe opštinske uprave, vrši poslove održavanja opštinskih objekata, vrši poslove evidencije, prijema i upučivanja korisnika usluga opštinske uprave, te obavlja i druge poslove po potrebi.

 

Važniji telefonski brojevi u stručnoj službi:

Protokol i odnosi sa javnošću +387 56 445 514
Ponedjeljak, 21 Novembar 2016 19:23

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE SREBRENICA

Sekretar Skupštine opštine/Šef stručne službe: STEVANOVIĆ LJILJANA

Tel/faks: +387 56 445 508

e-Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba skupštine opštine obavlja sljedeće poslove: vodi poslove pripremanja i vođenja sjednica skupštine opštine, pruža podrška radu radnih tijela i klubova odbornika, vodi normativne poslove, priprema i izdaje Biltena Opštine Srebrenica, najmanje jednom mjesečno ili po potrebi, obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe skupštine opštine, priprema akte u skladu sa Statutom Opštine Srebrenica, priprema materijale i pozive za sjednice Skupštine opštine, vrši izradu zapisnika sa sjednica skupštine opštine i radnih tijela skupštine opštine, usvojene i donesene akte Skupštine opštine i načelnika opštine objavljuje u “Biltenu opštine Srebrenica“, obezbjeđuje uslove za rad odbornika, klubova odbornika, političkih subjekata i radnih tijela skupštine opštine, ostvaruje saradnju sa sredstvima javnog informisanja u okviru svoga djelovanja i Službenim glasnikom RS-a, te vrši objavu javnih konkursa koje raspisuje Skupština opštine, sarađuje sa drugim odjeljenjima u svrhu realizacije pojedinačnog i opšteg interesa, te obavlja i druge poslove koji se utvrde zakonom i drugim propisima.

 

Važniji telefonski brojevi u odjeljenju:

Poslovi Skupštine opštine i Kolegij +387 56 445 508
Poslovi Skupštine opštine i radnih tijela +387 56 445 518
Tehnički sekretar predsjednika SO +387 56 445 516
Stranica 1 od 2