POZIVI I OBAVJEŠTENJA (126)

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних средстава привредним субјектима из категорије занатско-предузетничких дјелатности регистрованим код Општинске управе Сребреница (у даљем тексту: привредни субјект), а који су у току 2020. године активно пословали, а нису добијали постицајна средства од других институција или организација.

Средства су намјенског карактера и могу се користити за набавку репроматеријала, средстава рада, роба и услуга у оквиру дјелатности а са циљем одрживости бизниса.

Јавни позив погледајте на линку: ЈП ОДРЖИВИ БИЗНИС (НОВЕМБАР 2020), а апликациони образац на линку: ЈП ОДРЖИВИ БИЗНИС - АПЛ. ОБРАЗАЦ.

На основу спроведеног јавног позива за додјелу грађевинско-стамбених монтажних контејнера, односно приједлога Ранг листе корисника број: 01-014-443-П/20 од 27.11.2020. године, Начелник општине Сребреница је донио Одлуку о избору најуспјешнијих кандидата за додјелу грађевинско-стамбених монтажних контејнера.

Одлуку можете погледати на линку: Ранг листа - контејнери (новембар 2020)

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podsticaj MSP-ima i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica kao podrška za novo zapošljavanje, samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanredne situacije izazvanog pandemijom virusa "Covid-19".

Podrška MSP-ima i preduzetnicima na području opštine Srebrenica za novo zapošljavanje slabo upošljivih kategorija stanovništva (mladih, žena, djece poginulih boraca VRS i RVI i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS) koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u filijali ZZZ RS u Srebrenici, fizičkim licima za samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanrednog stanja.

Cijeli tekst javnog poziva pogledajte na linku: JP MSP - NOVEMBAR 2020, a prijavni obrazac/aplikaciju preuzmite na linku: APLIKACIJA JP MSP - NOVEMBAR 2020.JP MSP - NOVEMBAR 2020.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podsticaj MSP-ima i preduzetnicima registrovanim na području opštine Srebrenica kao podrška za novo zapošljavanje, samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanredne situacije izazvanog pandemijom virusa "Covid-19".

Podrška MSP-ima i preduzetnicima na području opštine Srebrenica za novo zapošljavanje slabo upošljivih kategorija stanovništva (mladih, žena, djece poginulih boraca VRS i RVI i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS) koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih u filijali ZZZ RS u Srebrenici, fizičkim licima za samozapošljavanje u 2020. godini i retroaktivno zapošljavanje u periodu vanrednog stanja.

Cijeli tekst javnog poziva pogledajte na linku: JP MSP - OKTOBAR 2020