POZIVI I OBAVJEŠTENJA (126)

Saziv za I redovnu sjednicu Skupštine opštine Srebrenica koja će biti održana 24. maja 2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 10:00 sati u sali Skupštine opštine Srebrenica

saziv01

saziv02

Na osnovu člana 39. i 88. Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske, uprave Opštine Srebrenice, obavještava zainteresovanu javnost o slijedećem:

O B A V J E Š T E NJ E

Obavještava se zainteresovana javnost da je dana 07.04.2021. godine Investitor "GREEN GROUP BOSNIA" DOO SARAJEVO, Poslovna jedinica "GGB" Srebrenica predao Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Opštinske uprave Opštine Srebrenica Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za pogon/postrojenje za proizvodnju pomfrita, na k.č. broj 187/1 K.O. Srebrenica, opština Srebrenica.

Zainteresovana javnost može izvršiti besplatan uvid u Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole i priloženu dokumentaciju - Dokaz uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole za "GREEN GROUP BOSNIA" DOO SARAJEVO, Poslovna jedinica "GGB" Srebrenica.

Uvid se može izvršiti u prostorijama Opštinske uprave, Opštine Srebrenica, u kancelariji broj 30 - Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove u periodu od 12.05.2021. godine do 10.06.2021. godine.

U ovom roku zainteresovana javnost može podnijeti Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove mišljenje o Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji u pisanoj formi.

V.D. Načelnik odjeljenja
Darko Grujičić, s.r.