POZIVI I OBAVJEŠTENJA (126)

Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Сребреница можете погледати на линку: ЈК - начелници одјељења (15.07.2021.)

Образац пријаве на Јавни конкурс преузмите на линку: ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 95. став 3. Статута општине Сребреница ("Службени гласник Општине Сребреница", број: 2/18), а у складу са Одлуком Скупштине општине Сребреница број: 01-022-137/21 од 05.07.2021. године, те извршеним процјенама вриједности на путничко моторно возило марке "HYUNDAI TERRACAN" број: 03/21 од 24.05.2021. године достављено од стране вјештака машинске струке Вјекослава Стевановића, начелник општине објављује:

ОГЛАС
за продају путничког моторног возила марке "HYUNDAI TERRACAN" путем лицитације
(јавна продаја-лицитација путем затворених писмених понуда)

I. Предмет продаје путем непосредне погодбе

Предмет продаје путем непосредне погодбе - поступка прикупљања писаних понуда за сљедеће моторно возило:

  1. Моторно путничко возило марке "HYUNDAI TERRACAN", година производње: 2004, снага мотора: 110 kW, радна запремина: 2.902 ццм, врста мотора: DIESEL, број шасије: KMHN81HPZU087046, боја: зелена.

ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.389,07 КМ

Кауција/депозит у износу од 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, осим лица којима то Закон или други пропис онемогућују. Отварање понуда одржат ће се дана 30.07.2021. године са почетком у 12 часова у сали Скупштине општине Сребреница (на првом спрату). Текст огласа може се наћи на огласној плочи Општине Сребреница, као и на веб страници Општине Сребреница.

Odluku o izboru korisnika studentskih stipendija u akademskoj 2020/2021. godini možete pogledati OVDJE.

Skupština opštine Srebrenica obavještava građane da će javnu raspravu na temu usvojenog Nacrta Programa rada Skupštine opštine za 2021. godinu sprovesti na području Mjesnih zajednica opštine Srebrenice i u vremenu kako slijedi:

1. Mjesna zajednica Sućeska, u prostoriji kancelarije MZ, dana 03.06.2021 .godine u 11:00 sati,
2. Mjesna zajednica Skelani, kancelarija MZ u zgradi Skelanka, dana 04.06.2021. godine u 11:00 sati,
3. Područje grada Srebrenica, sala Skupštine opštine Srebrenica, dana 07.06.2021. godine u 11:00 sati.
4. Mjesna zajednica Potočari, Područna osnovna škola Potočari, dana 07.06.2021. godine u 13:00 sati.