POZIVI I OBAVJEŠTENJA (126)

joint future320x240Opština Srebrenica objavljuje Javni poziv za prijavljivanje potencijalnih kandidata za pohađanje besplatne obuke za spasioce na vodi, koja će biti realizovana u okviru projekta "JOINT FUTURE".
Obuku će sprovoditi licencirani instruktori, a polaznici će dobiti adekvatne sertifikate.

Broj polaznika je ograničen.

Uslovi za prijavu spasilaca na vodi su:
- starost od 18 do 35 godina;
- zdravstveno sposoban/na
- stanovnik/ca opštine Srebrenica

Prednost za prijavu imaju nezaposleni.

Prijave traju do 01. marta 2017. godine.

Detaljnije informacije i prijave mogu se izvršiti putem mail-a: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Tekst i informacije o Javnom pozivu možete pogledati na linku: Javni poziv za spasioce na vodi - JOINT FUTURE

zgrada opstineNačelnik opštine Srebrenica raspisao je Javni konkurs za izbor i imenovanje 5 (pet) načelnika odjeljenja i prijem 10 (deset) pripravnika u Opštinskoj upravi Srebrenica.

Skupština opštine Srebrenica raspisala je Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srebrenica.

Javne konkurse možete pogledati na linkovima:

1. Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja i prijem pripravnika u Opštinskoj upravi Srebrenica
2. Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Srebrenica

 

 

crea theraKreativno-terapeutska organizacija Crea Thera raspisuje oglas za posao na mjesto vođe muzičkih radionica u Srebrenici za sve mlade iz regije Birač.

Od kandidata očekuje se da sviraju gitaru ili klavir i pjevaju (nije potrebno profesionalno bavljenje  muzikom), govore i pišu na engleskom jeziku, minimalno 28 godina, spremni na učenje i obuku, rad u timu.

Crea Thera je za izabranog kandidata obezbijedila šestomjesečni trening iz oblasti muzičke terapije u BiH i Belgiji, stručnu podršku i superviziju.

Svi zainteresovani kandidati treba da dostave CV i motivaciono pismo najkasnije do 31. decembra na mejl adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. i Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kandidati koji zadovoljavaju uslove biće pozvani na intervju.

Više o pozivu pročitajte na linku: Crea Thera - muzička radionica

Srdačno,
Crea Thera Srebrenica

Fondacija Hastor je raspisala konkurs za stipendiranje studentica i studenata koji pohadjaju bachelor i master studij na nekom od drzavnih univerziteta u BiH.

Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na državnim univerzitetima u BiH.

Krajnji rok za apliciranje je 07.12.2016. godine do 16:00 sati.

Uslovi za dodjelu stipendije:

 • državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/ice prve godine diplomskog/master studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine (ovo se odnosi na studente čiji master studij traje 2 ili više godina);
 • ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.5 i više;
 • nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

 1. ličnu/osobnu iskaznicu
 2. indeks
 3. kućnu listu
 4. potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
 5. za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • rodni list
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju
 • kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
 • potvrda o redovnom studiranju
 • potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine
 • ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta i usmjerenje na fakultetu.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijaviti se možete ovdje.