Srijeda, 12 Februar 2020 07:35

Јавни позив о финансирању/суфинансирању спортских клубова, удружења грађана и осталих невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2020. години

Средства по овом Позиву додјељују се спортским клубовима, Удружењима грађана и осталих Невладиних организација са подручја Општине Сребреница у циљу финансирања/суфинансирања трошкова активности за редовну дјелатност и спортска такмичења, пројеката у 2020. години, из буџета Општине Сребреница за календарску 2020. годину.

Укупан износ средстава из буџета Општине Сребреница у 2020. години, намијењених за финансирање спортских клубова, Удружења грађана и Невладиних организација по јавном позиву износи 155.000,00 КМ, економски код: 415213 - текући грантови спортским клубовима, НВО и удружењима грађана.

Јавни позив биће отворен до 25.02.2020. године, а апликациони обрасци са документацијом се предају у затвореној коверти у Шалтер Сали општине Сребреница са назначеном адресом Општина Сребреница ул. Сребреничког одреда бб Сребреница 75430 са назнаком "Комисија за финансирање/суфинансирање спортских клубова, удружења грађана и осталих Невладиних организација са подручја општине Сребреница у 2020. години – НЕ ОТВАРАЈ" или путем поште.

Цијели текст Јавног позива погледајте на линку: ЈП СПОРТ, УГ И НВО ЗА 2020. ГОД.

Документи за преузимање везани за овај Јавни позив:
1. Лична изјава - спорт (2020);
2. Изјава о подобности (2020);
3. Изјава о проценту учешћа (2020);
4. Пријава за НВО и УГ (2020);
5. Пријава за спорт (2020);
6. Пројектни приједлог (2020);
7. Преглед буџета (2020).

pogledano 1040 puta