Utorak, 28 Januar 2020 11:04

Оглас о продаји путничких моторних возила (јавна продаја-лицитација путем затворених писмених понуда) - поновљени поступак

Предмет продаје путем непосредне погодбе-поступак је прикупљање писаних понуда за сљедећа путничких моторних возила:

  1. Путничко моторно возило марке: "TOYOTA COROLLA", година производње: 2008, снага мотора: 93 kW, радна запремина: 1.998 ццм, врста мотора: "DIESEL", број шасије: ATHLF56E603003658, боја: сива.
    ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 7.278,21 KM, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.
  2. Путничко моторно возило марке "TOYOTA", година производње: 2008., снага мотора 93 kW, радна запремина: 1.998 ццм, врста мотора "DIESEL", број шасије: ATHLF56E003003638, боја: сива.
    ПОЧЕТНА ЦИЈЕНА: 6.421,95 KM, а кауција/депозит износи 10% од почетне цијене/вриједности возила.

Рок за достављање понуде је до 05.02.2020. године до 11:00 часова.

Пристигле понуде ће се отварати дана 05.02.2020. године, са почетком у 12:00 часова у скупштинској сали општинске управе Сребреница (на првом спрату). Отварању понуда могу присуствовати понуђачи или њихови овлаштени представници. Неблаговремене, непотпуне и понуде које садрже цијену нижу од почетне цијене моторних возила, као и понуде које не садрже доказ о уплаћеној кауцији неће се узети у разматрање.

Начин и услове продаје, као и друге информације погледајте на линку: ЛИЦИТАЦИЈА ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА ОУ СРЕБРЕНИЦА - ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

pogledano 667 puta