Utorak, 09 April 2019 08:50

Оглас o давању у закуп пословних објеката који се налазе на простору општине Сребреница

Општина Сребреница, са сједиштем у Сребреници, улица Сребреничког одреда бб, даје у закуп, јавним надметањем прибављањем писмених понуда хале-производно-пословне објекте које се налазе у саставу бившег старог привредног комплекса који се налази у Поточарима на земљишту које је означено као к.п. 53/1, 54/2,55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 и 55/8 СП Пећиште по старом катастарском операту уписана у ЗК Извадак 312 и Посједовни лист 207/11.

Цијели Оглас погледајте на линку: ОГЛАС - ЗАКУП ПРОИЗВОДНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ПОТОЧАРИМА

pogledano 1179 puta