Srijeda, 25 April 2018 11:50

Potpisan aneks Ugovora o grantno-kreditnim linijama sa Pavlović Internationa Bank a.d. Bijeljina

Garantni fond RS i Pavlović International bank a.d. Bijeljina potpisali su 14.03.2018. godine Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se uvode dvije garantno-kreditne linije uz posebne uslove i to:

  1. Garantno-kreditna linija za kreditiranje preduzetnika i početnog biznisa-start up na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH i
  2. Garantno-kreditna linija za kreditiranje voćarstva na području Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Više informacija na linku:
http://www.pavlovic-banka.com/cir/vesti/66._akcija!.html#

pogledano 1415 puta