Srijeda, 25 April 2018 11:48

Potpisan aneks Ugovora o grantno-kreditnim linijama sa komerijalnom bankom a.d. Banjaluka

Potpisan aneks Ugovora o grantno-kreditnim linijama sa komerijalnom bankom a.d. Banjaluka

Garantni fond RS i Komercijalna banka a.d. Banjaluka potpisali su 14.02.2018. godine Aneks ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, kojim se uvode dvije garantno-kreditne linije uz posebne uslove i to:

  1. Garantno-kreditna linija za podršku, razvoj i unapređenje poljoprivrede na području Republike Srpske i Brčko Distrikta i BiH i
  2. Garantno-kreditna linija za podsticaj razvoja privrednih subjekata sa područja Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH .

Više informacija na linkovima:
http://www.kombank-bl.com/krediti-uz-garanciju-gfrs
http://www.kombank-bl.com/krediti-za-podrsku-razvoj-i-unapredjenje-poljoprivrede-na-podrucju-republike-srpske-i-distrikta-brcko
http://www.kombank-bl.com/krediti-za-podsticaj-razvoja-privrednih-subjekta-sa-podrucja-republike-srpske-i-distrikta-brcko

pogledano 1423 puta